Eesti Toitumisnõustajate Ühendus on seisukohal, et Eesti ravipoliitikas tuleks krooniliste haiguste ennetamisele suuremat tähelepanu pöörata ning arstide ja toitumisnõustajate koostöö toimima panna.


Autor: Reelika Õigemeel
08.09.2016

Viimastel päevadel üles kerkinud teema Haigekassa kolossaalsest eelarvepuudujäägist, on kaasa toonud sõnavõttude voo erinevate eluvaldkondade esindajatelt. Ühe põhjusena Haigekassa ja üleüldse Eesti raviteenuste rahastamispoliitika probleemides nähakse haigestumiste hulga suurenemist. Seda kinnitavad ka viimased tervisestatistika andmed1, millest võib välja lugeda, et eestlaste eluiga on küll pikenenud, kuid tervena elatud aastate arv langenud. Eestlaste tervena elatud aastate arv on Euroopa Liidu keskmisest lausa 35% madalam. Statistikast võib järeldada, et koormus Eesti raviteenuste kättesaadavusele ja rahastamisele tõenäoliselt suureneb, kuna aina rohkem inimesi elab suurema osa oma elust mõne kroonilise haigusega, mille ravikulud kaetakse riigi ühisest rahakotist.

Ka Eesti laste tervis näitab aasta-aastalt halvenemise trendi. Ajavahemikul 2004 kuni 2014 on ülekaaluliste laste osakaal kahekordistunud. Ülekaalulisuse tagajärgedeks on aga erinevad kardiovaskulaarsed haigused, millesse sureb kõige rohkem Eestlasi2, samuti II tüübi diabeet, liigeste ja luude probleemid ja kasvajad. Nende krooniliste haiguste teke ja süvenemine sõltub otseselt inimese toidulauast ja elustiilist. Nimetatud haiguste ravi on aga teatavasti väga kulukas.

Ühe lahendusena näeb rahandusminister Sven Sester raviteenuste pakkumise tõhustamist 3. Kuid ehk tasuks läheneda olukorrale laiapõhjalisemalt ning tegeleda probleemi juurega, mitte vaid lehtede kärpimisega? Eesti Toitumisnõustajate Ühendus näeb ühe probleemina praeguses sotsiaalpoliitikas arstide ja toitumisspetsialistide koostöö puudujääki. Arstid võiksid suunata julgemini ülekaalulisi ja allergiate ning toidutalumatustega patsiente toitumisnõustajate vastuvõtule, kes lisaks arsti poolt määratud raviplaanile aitavad patsiendil korrigeerida ka oma toitumis- ja elustiili. Paljusid lääne rahvastikku kimbutavaid kroonilisi haigusi on võimalik ära hoida ja leevendada õige toitumise ja elustiiliga. Eesti Toitumisnõustajate Ühendusse kuuluvad õppinud ja kogenud toitumisnõustajad, kelle oskusi ja teadmisi toitumisalase nõustamise alal kontrollitakse regulaarselt. Kutsume Eesti arste koostööle!