Kas valida individuaalne toitumisnõustamise seanss või anonüümne toitumiskava?


autor: Reelika Õigemeel
28.08.2017

Viimaste aastate jooksul on Eesti turule jõudnud mitmeid toitumiskavasid pakkuvaid veebikeskkondi, millega seotud inimesed määratlevad end ka toitumisnõustajatena ning reklaamivad oma teenuseid tasakaalustatutena ja tervist toetavatena, pakkudes neid ka lastele ja noortele.

Kas toiduvaliku korrigeerimiseks või kehakaalu normaliseerimiseks on mõistlik liituda mõne programmiga ja järgida etteantud toitumisplaani või tasuks hoopis eelistada toitumisnõustajat, kes on selleks spetsiaalse väljaõppe saanud?

Miks ei ole toitumiskava järgimine jätkusuutlik? Kas toitumiskava võib teha minu tervisele kasu asemel hoopis kahju?

Etteantud toitumiskavad tunduvad paljudele kehakaaluprobleemidega inimestele ideaalne võimalus kiirelt ja ohutult kaalust alla võtta. Tavaliselt see ka toimib, kui kavast täpselt kinni pidada. Samas võivad valmis toitumiskavad muutuda kiiresti ahistavaks ja tüütuks, kuna toitu tuleb mitu korda päevas mõõta ja kaaluda ning lisaks rehkendada päeva jooksul tarbitud kaloreid. Ka etteantud toidukorrad ja toidud võivad tekitada alaväärsustunnet või vähendada motivatsiooni, kui ei suuda kõike täpselt järgida. Sul võib tekkida tunne, et sinu elu kontrollib programm, mitte sina ise.

Kaalu langetamisele suunatud toitumiskavad on enamjaolt koostatud selliselt, et menüü valkude sisaldus on viidud väga kõrgele (üle 40%). Kehakaalu langetamise alguses võib olla valkude osakaal kuni 25%, kuid seda tuleb u kolme kuu jooksul järk-järgult vähendada 10-20%-ni. Toitumiskavades on aga süsivesikute kogus viidud võimalikult madalale ( alla 30%) ja osadel juhtudel on ka rasvade kogus liiga madal (alla 20%). See tähendab aga, et toidu makrotoitaineline (süsivesikud, valgud, rasvad) vahekord ei ole tasakaalus ning selliselt võib toituda vaid lühikest perioodi. Eesti toitumissoovitused peavad õigeks makrotoitainete vahekorda: 10-20% valku, 25-35% rasvu ja 50-60% süsivesikuid. Pidev ja pikaajaline tasakaalustamata toitumine võib viia tõsiste terviseprobleemideni. Edukaks, tervislikuks ja jätkusuutlikuks kehakaalu korrigeerimiseks on kõige targem analüüsida oma senist elustiili ning korrigeerida seda toitumisnõustaja abiga. Toitumisnõustaja tugineb teaduspõhistele toitumissoovitustele, mis on tervist toetavad.

Kas toitumisprogramm võib aidata?

Üks võimalus on kasutada oma menüü koostamiseks mõnda tasulist toitumisprogrammi, kus on toidud ette antud ja sina saad ise valida, mis on sinule sobiv. Enamus toitumisprogrammidest lähtub vaid kaloraažist. Selline lähenemine võib lühikese perioodi jooksul isegi eesmärgini lähemale viia, kuid vaid juhul, kui sul on olemas eelnevad teadmised ja oskused menüüd koostada. Paljudel juhtudel teeb aga inimene lisatööd, koostades endale programmis menüüd ja järgides seda, kuid kuna ta ei analüüsi menüü sisu, võivad toitumisharjumused jääda endiseks ja eesmärk saavutamata. Lisandub stress ning käegalöömise tunne tekib üsna kiiresti.

Eestis on olemas ka tasuta riiklik toitumisprogramm Nutridata, kuhu on võimalik samuti menüüsid sisestada. Riiklik programm analüüsib automaatselt ka sinu koostatud menüüd, toob välja toitainete kogused ning märgib punaseks erinevad eksimused. Programm võib anda isegi soovitusi, kuidas eksimusi parandada, kuid paljudel juhtudel ei sobi programmi poolt antud soovitused konkreetse inimese vajadustega või menüü sisuga. On väga sage, kus programm soovitab süüa rohkem toiduaineid, mida niigi palju menüüs esineb. Kuna toidud sisaldavad alati paljude erinevate toitainete kombinatsiooni, siis on peaaegu võimatu programmeerida kõikidele toitumisprobleemidele sobivaid muudatussoovitusi. Ka erinevaid andmeid kuvava toitumisprogrammi menüü analüüsimiseks on vaja inimest, kellel on toitumisalased teadmised. Kuid ainult menüüde analüüsimine ei ole toitumisnõustamine, samuti ei ole toitumisnõustamine üksnes toitumiskava koostamine.

Kelle poole on kõige targem pöörduda, kui vajan abi kehakaalu korrigeerimisel või hoopis suuniseid ja kindlustunnet oma seniste toitumis- ja elustiiliharjumuste tervislikkuses?

Kehakaalu korrigeerimiseks ja oma toitumisstiili parandamiseks pöördu toitumisnõustaja poole. Toitumisnõustaja teenus on väga mitmetahuline, mis ei koosne üksnes menüü analüüsimisest või toitumiskava koostamisest. Enamjaolt väldivad toitumisnõustajad valmis toitumiskavasid, kuna selle kasutegur on lihtsalt liiga madal ja see ei ole jätkusuutlik. Toitumiskava on näidustatud vaid väga üksikutel juhtudel ja konkreetsete probleemidega inimestel.

Toitumisnõustajal on ennekõike toetav ja suunav roll ning toitumisnõustaja aitab sul leida sinu probleemi põhjused ning pakub sulle sobivaid lahendusi ja annab juhised, millega saad muuta oma toitumis- ja elustiili alatiseks ilma, et peaksid millestki loobuma. Toitumisnõustaja toetab ja motiveerib sind! Vajadusel kaasab toitumisnõustaja ka teisi toetavaid spetsialiste, näiteks psühholoogi või pereterapeuti, arsti või füsioterapeuti, toitumisterapeuti jne. Toitumisharjumused ja nende muutmine, samuti kehakaalu korrigeerimine, ei tohi tekitada stressi, vaid peaks tooma lisaenergiat, positiivseid muutusi nii kehas kui vaimus ning pakkuma stressi maandavaid naudinguid meeldivast toidust.

Kuidas aga ära tunda usaldusväärset toitumisnõustajat ja olla kindel, et toitumisnõustaja omab piisavalt teadmisi ja kogemusi?

Kui oled teinud valiku toitumisnõustaja külastamise kasuks, kontrolli teenuseid pakkuva toitumisnõustaja tausta. Kas ta on läbinud vastavaid õpinguid või omab ta toitumisnõustaja kutset? Kõige kindlam on pöörduda toitumisnõustajate katusorganisatsiooni poole. Eesti Toitumisnõustajate Ühendus on loodud just selleks, et koondada toitumisnõustajaid, kes on saanud vastava kvalifikatsiooni ning täiendavad end valdkonnas pidevalt.

Toitumisnõustaja valikul uuri ka toitumisnõustajate spetsialiseerumist vastavalt oma vajadustele. Osa toitumisnõustajaid on spetsialiseerunud rohkem kehakaaluprobleemidega tegelemisele, osa sportlaste toitumisele, rasedatele, imetavatele emadele, väikelastele, noortele või eakatele. Pädevamad ja eriväljaõppe saanud toitumisnõustajad võivad tegeleda ka toidutalumatuse puhuse toitumisega. Samuti on toitumisnõustajaid, kes tegelevad hoopis toitlustusasutuste ja teiste juriidiliste isikute nõustamisega. Kuid valdav osa toitumisnõustajaid omab mitu erinevat spetsialiseerumist.

Toitumisnõustaja töövaldkonda ei kuulu terviseprobleemidega tegelemine ega haiguste ravimine. Haiguste ravimine on arstide kompetents. Haiguspuhuse toitumise osas, mis võib toetada ravi või leevendada haiguse kulgu, tuleks pöörduda toitumisterapeudi poole. Toitumisnõustaja põhieesmärk on inimeste tervist hoida ja haigusi ennetada õigete toitumisharjumuste juurutamisega.

Mis on lõppkokkuvõttes soodsam ja pikemas perspektiivis tulemuslikum, kas anonüümne toitumiskava, mis on koostatud kõigile sobivaks, kuid mis ei arvesta sinu individuaalsete vajadustega ja võib olla elustiili piirav ning raskesti järgitav? Või hoopis personaalne toitumisnõustamise seanss, mille käigus arvestatakse sinu elustiili, vajadusi, võimalusi ja organismi eripära ning koostatakse sinuga koostöös tegevusplaan, mis on just sinule kõige paremini sobiv?

Esmapilgul võib tunduda, et toitumisnõustamise teenus on kõrge hinnaga, sama raha eest või hoopis tasuta saab kasutada pikemat perioodi toitumisprogrammi, mis tundub imelihtne ja kõik on sinu eest ette ära tehtud. Pikemas perspektiivis vaadeldes võib aga toitumisnõustamise seanss anda sulle kogu eluks vajalikud baasteadmised, et edaspidi ise oma elu kontrollida ja teadlikuid toiduvalikuid teha. Toitumise korrigeerimine võib olla sinu elu positiivses suunas muutev. Toitumisnõustaja oskab näha sinu probleemi põhjuseid ja õpetab sind neid likvideerima ning nendest tulevikus hoiduma. Nii on võimalik saavutada oma eesmärk püsivalt, kogu eluks.

Juhul, kui sul ei ole aega sõeluda erinevaid tegutsevaid toitumisnõustajaid ja nende spetsialiseerumisi või kui sa ei oska hinnata, kas sinu probleem kuulub toitumisnõustaja või kõrgema tasemega toitumisspetsialisti pädevusse, siis pöördu julgelt Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse poole, sind suunatakse sinu vajadustest lähtuvalt õige spetsialiseerumisega toitumisnõustaja või –terapeudi juurde.