Kes võib nimetada end toitumisnõustajaks?


Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juhatus
03.11.2017

Viimasel ajal on meedias aktiivset diskussiooni tekitanud erinevade toitumiskavade pakkujad ja toitumisnõustajad, nende piisavus ning pädevus. Kas igaüks võib hakata toitumisnõustajaks ja turustada toitumisplaane nii kaalulangetamiseks kui ka haiguspuhuseks toitumiseks või peab selleks olema ka vastav erialane väljaõpe?

Eestis ei ole kahjuks veel seadusega reguleeritud, millise haridustasemega inimene võib nimetada end toitumisnõustajaks. Loodud on küll toitumisnõustaja kutsestandard ja toimunud on kaks kutseandmise vooru, mille käigus on saanud toitumisnõustaja või –terapeudi kutse kokku 12 inimest, kuid tegemist on vabatahtliku kutse saamise võimalusega ning kuna toitumisnõustaja tase 5 kutsestandard vastab kõige madalama tasemega toitumisnõustaja õppele, siis paljud põhjalikuma õppe läbinud toitumisnõustajad ei pea kutse taotlemist oluliseks. Arvestada tuleb ka sellega, et kutse saanud toitumisnõustaja, kellel ei ole ette näidata põhjalikuma toitumisnõustaja eriala läbimist tõendavat tunnistust, tohib nõustada vaid üldise tervisliku toitumise (Eesti Toitumissoovitused) ja kehakaalu korrigeerimise juhtudel.

Kas Eestis ongi vaid 12 toitumisnõustajat?

Kaheteistkümnel inimesel on riiklik toitumisnõustaja või –terapeudi kutsetunnistus, kuid see ei tähenda, et Eestis olekski nii vähe kompetentseid toitumisnõustajaid. Eestis on tegelikult täiesti piisavalt põhjaliku toitumise ja nõustamise alase erihariduse saanud toitumisnõustajaid, kes lähtuvad oma töös tõenduspõhistest alustest ja kelle tegevuse eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist.

Eesti Toitumisnõustajate Ühendusse kuuluvad toitumisnõustajad on kõik pika ja põhjaliku õppe läbinud toitumisnõustajad, kelle kompetents on oluliselt kõrgem riiklikus toitumisnõustaja kutsestandardis ettenähtust.

ETNÜ liikmete hulka ei kuulu aga kaugeltki kõik Eestis tegutsevad toitumisnõustaja standardile vastavad nõustajad. Õige nõustaja tunneb ära ikka tunnistuse alusel ja tegutseva praksise olemasolul.

Kes on toitumisnõustaja ja millised on tema tööülesanded?

Toitumisnõustaja on eriharidusega inimene, kes nõustab ja koolitab inimesi toitumise, söömiskäitumise, toiduvalikute, haiguste ennetamise, kehakaalu normaliseerimise alal jne.

Toitumisnõustaja võib oma tööd teha ka oma teise eriala kõrvalt, aga tal peab olema spetsiaalne toitumisnõustamisalane väljaõpe.

Kõrgema tasemeõppe läbinud toitumisnõustajad nõustavad inimesi ja koostavad vajadusel ka toitumisplaane teatud haiguste puhul koostöös arsti või toitumisterapeudiga, mille tulemusel on võimalik haiguste kulgu leevendada ja osadel juhtudel ka tagasi pöörata.

Samuti nõustavad kõrgema tasemeõppe läbinud toitumisnõustajaid täistaimetoitlasi ehk veganeid ning vajadusel koostavad neile tasakaalustatud toitumisplaane.

Kui me räägime toitumiskavadest, siis eelistab kogenud toitumisnõustaja õpetada kliendile pigem selgeks, kuidas ta saaks iseseisvalt parimaid valikuid teha. Etteantud menüünäidis võib olla abiks elustiili muutmise alguses, kuid kindla kava järgi toitumine pikemas plaanis ei ole vajalik. Vajadusel koostame ka toitumisplaane, kuid olulisem on, et klient suudaks edaspidi enda valikuid ja käitumist teadlikult juhtida ega oleks sõltuv toitumiskavadest ja -nõustajatest. Muutusteni juhtimine pole ainult menüü väljavahetamine, vaid igakülgne toetus ja suunamine. Seepärast käib toitumiskavaga kaasas ka personaalne nõustamine.

Oluline on toitumisnõustaja töö juures teada ka seda, et juhul, kui inimese tervislik seisund on tõsine, siis suunab nõustaja kliendi edasi kas arsti või toitumisterapeudi poole. Siin on väga tähtis vahet teha, kus on toitumisnõustaja pädevuse piirid. Toitumisnõustaja, kui ta ei ole samal ajal ka arst, ei tohi mitte kunagi diagnoosida ühtegi haigust.

Mis on Eesti Toitumisnõustajate Ühendus ja kellele seda vaja on?

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) on kompetentseid ja oma erialal tegutsevaid toitumisnõustajaid koondav ühendus, millesse kuulub täna ligi 40 erinevates Eesti piirkondades tegutsevat toitumisnõustamisalase väljaõppe saanud toitumisnõustajat.

ETNÜ nõustajad vastavad kõikidele toitumisnõustajatele esitatud nõuetele. Nad omavad kooli lõputunnistust nii kutsestandardile vastava toitumisnõustaja eriala ehk baaskoolituse kui ka lisa- ehk jätkukoolituse lõpetamise kohta ning piisavalt nõustamise praktikat, täiendavad ennast pidevalt erialaselt ning sooritavad teatud aastate järel ühingu juures vastava teadmiste ja oskuste kontrolli.

ETNÜ üks eesmärkidest on tagada turu korrastatus ja nõustajate pädevus. Seetõttu on oluline, et ühinguna teostame pidevalt oma liikmetele jätkukontrolli ning järelvalvet nende töö üle. ETNÜ poole võib julgelt pöörduda, kui tekib probleeme meie toitumisnõustajatega.

Samuti teeb ETNÜ koostööd valdkonna kutsega seonduvas. Meie esindajad on kaasatud toitumisnõustaja ja – terapeudi kutsekomisjoni ning kutseeksami hindamiskomisjoni koosseisu.

Kui klient pöördub ETNÜ toitumisnõustaja poole, siis ta võib kindel olla, et selline toitumisnõustamine on personaalne, arvestab kliendi vajadusi, soove ja tervislikku seisundit, et saavutada kliendi jaoks elukestvalt püsivad eesmärgid.

Kuidas leida siis endale sobiv toitumisnõustaja, kelle pädevuses võin olla kindel?

Tänases Eestis on erineva tasemega nõustajaid ja olenevalt sellest, mis on pöördumise eesmärk, tuleks uurida toitumisnõustaja tausta. Tunnistusega toitumisnõustajal on kindlasti kodulehel kirjas, millised toitumisalased kursused ta on läbinud. Ettevaatlik tasuks olla siis, kui toitumisnõustamise teenust pakkuva asutuse või isiku kodulehel ei ole leitav vastava eriala õpinguid kinnitavat infot (nt tunnistuse nr või kooli nimetus ja õpitud tundide arv) ning ta põikleb tõendamisest kõrvale ka siis, kui seda temalt küsitakse.

Riiklikule kutsestandardile vastavad ehk nn baastasemega toitumisnõustajad tohivad nõustada vaid terveid inimesi erinevas eaperioodis (imiku, väikelapse, koolieeliku, koolilapse ja noorukieas), terveid rasedaid ja imetavaid emasid, eakaid, kaalulangetajaid, kaalutõstjaid, tervise-ja harrastussportlasi ning vegetaarlasi ehk taimetoitlasi (NB! mitte veganeid ehk täistaimsetoitlasi!). Selle tasemega nõustaja tegeleb haiguste ennetamise ja kergete terviseprobleemidega vaid selles osas, mis puudutab tervislikku toitumist.

Põhjalikuma õppe läbinud toitumisnõustajad oskavad nõustada veganeid, toiduallergiate ja -talumatustega isikuid, erinevaid nn puhastuskuure läbiviivaid kliente, et suunata neid seda tegema tervislikult. ETNÜ toitumisnõustajad kuuluvad kõik just siia gruppi või on veel kõrgemal tasemel.

Toitumisnõustaja võib aga alati õppida edasi ja sellega suurenevad järjest ka tema kompetentsid.

Toitumisterapeut on toitumisnõustaja kõrgeim tase, nemad tegelevad lisaks ka tõsisemate haiguste puhuse toitumisega ja suunavad inimesi vajadusel haiguspuhustele dieetidele, teevad koostööd arstidega.

Kokkuvõtteks

Kui on soov pöörduda toitumisnõustaja poole, siis tasub mõelda, mis on konkreetne pöördumise põhjus, järgmisena tutvuda valitud nõustajate taustaga ning vastavalt sellele leida endale sobiv konsultant, kes aitab probleemi lahendada ja soovitud eesmärgini jõuda. Terviseprobleemide puhul abi otsimise korral tuleb kindlasti uurida toitumisnõustaja kompetentsi konkreetse terviseprobleemi osas. Kui klient ei oska ise valikuid teha, siis õiged toitumisnõustajad teavad, kellega konsulteerida ja kelle juurde klient edasi suunata.