Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Koolitus Keskkonnateadlik toitumine Rahvatervise Akadeemias 10. oktoobril 2020

10. okt. 2020

Koolitusel “Keskkonnateadlik toitumine” tutvub õppija toidu raiskamisega läbi ahela ning toidu keskkonnamõjudega erinevates etappides. Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas üksikisiku valikud mõjutavad keskkonda ning oskab ka ise toitu tarbida keskkonnateadlikumalt.
Koolituspäev on jagatud neljaks teemaplokiks ning iga teema puhul on koolitajaks oma ala ekspert. Esimesena tutvustatakse toiduvalikutest tulenevaid keskkonnamõjusid ning nende hindamist läbi olelusringi. Ühtlasi tuuakse välja, kuidas teha keskkonda hoidvamaid valikuid. Seejärel keskendutakse toiduvalikute jätkusuutlikkuse teemale, pöörates tähelepanu märgistustele nagu GMO ja mahe. Arutletakse ka mahepõllumajanduse mõttekuse ja selles esinevate probleemide üle. Kolmandas teemaplokis käsitletakse toidu raiskamist, analüüsides seda läbi erinevate toiduahela etappide. Räägitakse ka võimalustest toiduraiskamise vältimiseks ja vähendamiseks. Koolituse viimases osas tuuakse välja praktilised käitumisviisid keskkonna hoidmiseks, lähtudes nii tavatarbija kui kaubandusvõrgu võimalustest. Tuuakse välja toidu säilitamise viisid, vältimaks selle kiiret riknemist ja hävinemist.
Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervise- ja keskkonnahuvilised, toidutööstuse ja kaubanduse esindajad, tavatarbijad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toiduvalikutest tulenev keskkonnamõju (koolitaja Sirli Pehme)
 • millised on toidu keskkonnamõjud läbi olelusringi (alates kasvatamisest kuni töötlemise ja tarbimiseni)
 • kuidas läbi olelusringi mõjusid hinnatakse
 • kuidas teha keskkonda hoidvamaid valikuid
 • Toiduvalikute jätkusuutlikkus (koolitaja Hannes Kollist)
 • GMO definitsioon, aretus, regulatsioon ja seadused, plussid ja miinused
 • mahepõllumajanduse mõttekus ja probleemid,
 • Toidu raiskamine läbi ahela (koolitaja Evelin Piirsalu)
 • toidu raiskamine erinevates toiduahela etappides: põllumajandus, toiduainetööstus, kasvatus, kaubandus, tarbimine (sh kodumajapidamised ja toitlustusasutused), sh kui palju toitu visatakse ära ning millistel põhjustel
 • võimalused toiduraiskamise vältimiseks ja vähendamiseks toiduahela etappides
 • mis saab äravisatud toidust: toidujäätmete sorteerimine ja käitlus
 • komposteerimine ja selle kaudu väärtuse loomine
 • Praktilised käitumisviisid keskkonna hoidmiseks (koolitaja Katrin Bats)
 • toidu säilitamine ja päästmine hävinemise eest
 • mida saab tavatarbija teha ja kuidas muuta harjumusi keskkonna hüvanguks (kodus, poes käies)
 • kaubandusvõrgus tekkivad jäägid, Toidupank

Õpiväljundid:

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • teab, milles seisneb toidu keskkonnamõju ja kuidas seda hinnatakse;
 • tunneb erinevaid keskkonnamõjuga seotud kontseptsioone ja märgistusi nagu GMO ja mahe ning nendega seotud regulatsioone;
 • mõistab toidu raiskamist erinevates etappides ja teab, kuidas üksikindiviidi valikud mõjutavad keskkonda;
 • tarbib toitu säästlikumalt ning keskkonnateadlikumalt;
 • juhendab klienti toidu valimisel, valmistamisel, säilitamisel ja töötlemisel, lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest ja võimalustest ning keskkonda säästvatest põhimõtetest;
 • nõustab klienti tervist ning keskkonda säästvate ja parandavate eluviiside järgimisel.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Sirli Pehme töötab OÜ-s Sustinere keskkonnaeksperdina. Varasemad töökogemused keskkonnavaldkonnas on olnud Eesti Maaülikoolis ja Maaeluministeeriumis.

Hannes Kollist on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi molekulaarse taimebioloogia professor.

Evelin Piirsalu töötab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuses (SEI Tallinn) keskkonnakorralduse programmi vanemeksperdina.

Katrin Bats töötab Rimi Eesti Food AS-is avalike suhete juhina. Hindab kõrgelt keskkonnateadlikkust ning hoidmist, töötades selle nimel igapäevaselt.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on  93 €* (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud tervislikud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tõendi 8 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 10. oktoobril 2020 kell 10.00-17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

REGISTREERU KOOLITUSELERegistreerumine on avatud 05. oktoobrini 2020 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 168877.

Details

Date:
10. okt. 2020
Event Category: