Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Rahvatervise Akadeemia koolitus: Motiveeriv intervjueerimine (algtase) 06.05-10.06.2017 Tallinnas

6. mai 2017 - 10. juuni 2017

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on üha enam populaarsust koguv nõustamistehnika, mis aitab inimeste käitumises positiivseid muutusi ellu kutsuda. Koolitus on suunatud toitumisspetsialistidele ja tervishoiutöötajatele, et aidata läbi õigete suhtlemisvõtete klientide/patsientide sisemist motivatsiooni tõsta, elus olulisi muutusi teha ja neid ka hoida.

Kursuse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös klientidega rakendada. Lisaks tutvuvad kursusel osalejad nõustamispsühholoogia olemusega üldisemalt.

Sihtgrupp:

toitumisnõustajad ja –terapeudid, perearstid, pereõed ning teised tervisevaldkonnas töötavad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Nõustamispsühholoogia olemus. Erinevad lähenemised ja meetodid nõustamises.
 • Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. MI vaimsus ja protsessid.
 • Kliendikesksed nõustamistehnikad, info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil.
 • Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek. Muutustejutt.
 • Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel ja iseseisev töö, mille käigus viiakse läbi üks nõustamissessioon ja analüüsitakse seda õpitust lähtuvalt.

Õpiväljundid:

Peale koolituse läbimist õppija:

 • teab nõustamispsühholoogia olemust, erinevaid lähenemisi ning meetodeid;
 • mõistab, millistes olukordades rakendada motiveerivat intervjueerimist (MI) ja oskab enda tööd MI protsessidest lähtuvalt analüüsida;
 • tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid tavapärases töösituatsioonis kasutada;
 • saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning resistentsuse olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel;
 • teab, mis on muutustejutt ja samaksjäämisjutt.

Tutvu õppekavaga SIIN.

Koolitajad:

Anneli Rätsep on alates 2002. aastast õpetanud Tartu Ülikoolis ning praegu töötab peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis dotsendi ja vanemteadurina ning praktiseeriva perearstina Ülikooli Perearstikeskuses. Anneli teadus- ja õppetöö on seotud krooniliste haigustega patsiendi käsitluse (diabeet, hüpertensioon, ülekaal), suhtlemise ja motiveeriva intervjueerimisega. MI treeneriks sai ta 2013. aastal.

Ruth Kalda, Helena Väljaste, Inga Karton, Raili Juurikas

Koolituse maht:

52 ak tundi, sh 20 kontakttundi.

Iseseisva tööna tuleb koolitataval viia läbi ning lindistada üks reaalne nõustamissituatsioon ning seda etteantud struktuuri põhjal analüüsida.

Koolitusel osalemise tingimus:

valmisolek integreerida koolituspäevade vahel motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid oma töösse ja sooritada iseseisev töö.

Lõpetamine:

koolitus lõpeb iseseisva töö ning selle analüüsi esitamisega ja lõpetajatele väljastatakse tunnistus.

Tunnistuse saamise eeldused:

 • Osalemine auditoorsel õppetööl 75%
 • Iseseisva töö ja selle analüüsi esitamine
 • Tasutud õppemaks

Osalustasu:

koolituse osalustasu on 250* €.

Korraldaja poolt on tagatud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tunnistuse 52 täiendkoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Toimumiskoht ja -ajad:

koolitus toimub

 • 6. mail kell 11.45-17.30,
 • 19. mail kell 10.00-17.30, 
 • ja 10. juunil kell 11.45-17.30

TALLINNAS, RA Koolitused õppeklassis. Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

REGISTREERU KOOLITUSELE

*Registreerumine on avatud 2. maini või kuni kohti jätkub (3 kohta jäänud). Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist.

Õppekeskkonna kirjeldus:

õpe toimub Tallinnas, RA Koolitused õppeklassis. Õppeklass on varustatud tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, dataprojektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga, lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 168877.

Koostööpartner:

Details

Start:
6. mai 2017
End:
10. juuni 2017
Event Category: