Loading Events

« All Events

Toitumisteraapia õpe alustab Rahvatervise Akadeemias 28.01.2021

28. jaan.

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA õppekava on mõeldud tervishoiutöötajatele ning teistele tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendkoolituse läbi oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada.

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe
 • Toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Käesolev, TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA II moodul on jätkuõpe toitumisnõustaja õppe lõpetanutele, kes soovivad oma taset tõsta ning jätkata õpinguid toitumisterapeudi ameti suunas. Kursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud toitumisnõustaja õppe kas Rahvatervise Akadeemias, Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis, TLÜ Haapsalu kolledžis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või mujal. Vajadusel saab võtta eeldusaineid I mooduli õppeprogrammist.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ning ravi ja kliendi toetamisest. Seetõttu on muuhulgas suurt rõhku pööratud just dietoloogiale, supervisioonile ja kovisioonile, et anda põhjalikud teadmised ja oskused toitumisterapeudina töötamiseks. Kursuse lõpetanud isikutel on võimalus taotleda toitumisterapeudi kutsetunnistus, kuna õpe käsitleb toitumisterapeudi kutsestandardis esitatud kompetentse.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 6. taseme toitumisterapeudi kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad, luues ja katsetades uusi teadmisi ning oskuseid. Õppes on olulisel kohal juhtumite analüüsid, simulatsioon, kogemuste vahetus.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õpilane:

 • oskab välja selgitada kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • oskab koguda vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning saadud tulemusi oma tegevuses rakendada;
 • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostada eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • oskab sekkumise tulemusi analüüsida ja vajadusel toitumis- ning tegevuskava korrigeerida.

Õppe kogumaht:

1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 468 tundi on auditoorset tööd ja 832 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks ja pool aastat ning toimub tsükliõppena 1 kord kuus (N-R või R-L). Üks kord aastas toimub õpe 2 korda kuus. Auditoorne õppetöö kestab 2 aastat, millele järgneb praktika ja lõputöö tegemine 6 kuu jooksul.

Õppe sisu:

 • Toitumise biokeemia II
 • Toitumise epidemioloogia II: tõenduse hindamine ja rakendamine
 • Fütotoitained ja ravimtaimed
 • Toidutoksikoloogia
 • Sissejuhatus kliinilisse keemiasse
 • Toidu sensoorne analüüs
 • Toitumine ja immuunsüsteem
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Tarbijakäitumine
 • Meditsiiniõigus ja -eetika
 • Nutrigenoomika ja toiduainete geenitehnoloogia
 • Ravimid, toidulisandid ja toit
 • Tippsportlase toitumine
 • Hapendatud toidud ja kääritatud joogid
 • Dietoloogia
 • Supervisioon
 • Kovisioon
 • Praktika
 • Lõputöö ja seminar

Vaata õppe sisu lähemalt SIIT ja II mooduli õppekava SIIT.

Lektorid:

Oma valdkonna spetsialistid ja praktikud.

 • dr Oivi Uibo, Siret Saarsalu, Liine Põldsam, Ülle Hõbemägi, Andres Kuusik, dr Anneli Raave-Sepp, Maarja Lember, dr Kristel Ehala-Aleksejev, Ege Johanson, dr Anneli Rätsep, Laine Parts, prof Ruth Kalda ja mitmed teised.

Koolitajad peavad omama kõrgharidust, töökogemust õpetataval erialal ja soovituslikult täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate ja nende kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õppele vastuvõtmise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine.
 • Toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Motivatsioonikirja ja eluloo kirjelduse (CV) esitamine.
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

II mooduli kursus alustab 28. jaanuaril 2020 Tallinnas.

Õppemaks:

Koolitus kestab kokku kaks ja pool aastat. Osalustasu kogu õppe eest on 2x 2490 eurot (tasudes ühes osas või aasta kaupa) või 225 eurot kuus (24 kuud). Kogu koolitus kokku 4980 eurot. Õppemaks tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar või kuni vabu kohti jätkub.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Details

Date:
28. jaan.
Event Category: