Meelte kool 20-nädalane õppeprogramm lasteaedadele


Meelte kool on 20-nädalane (vajadusel ka pikem) praktiline programm, mida viivad läbi toitumisnõustajad koostöös lastaiaõpetajatega. Programm sisaldab SAPERE metoodikal põhinevaid praktilisi tegevusi lastele ja teoreetilist informatsiooni õpetajatele, lisaks juhendeid ja soovitusi toitlustajatele ning lastevanematele.

Kord nädalas toimuvad õpitunnid, mille käigus mängitakse, uuritakse, õpitakse tervislikult toituma ja omandatakse head harjumused läbi mänguliste tegevuste ning vahetu kontakti toiduga (erinevate toiduainete ja toitude tutvustamine). Rõhku pannakse ka toidu valmistamisele, kasvatamisele ja päritolu tundmaõppimisele. Kõik harjutused ja ülesanded on üles ehitatud selliselt, et laps õpib tundma, teadvustama ja kasutama oma kõiki meeli (maitsmine, haistmine, kompimine, nägemine, kuulmine).

Lasteaiaga töötab toitumisnõustajast mentor, kes on juhendajaks ja toetajaks õpetajatele ning koolitab programmi käigus ka ülejäänud personali ning lapsevanemaid.

Abivahendiks kasutatakse Meelte kooli käsiraamatut.

Meelte kool muudab laste söömiskäitumist ja avardab lastes julgust proovida uusi toitusid!

Proovi sensoorset lähenemist ja lae alla Meelte kooli mängude voldik ja retseptivihik!

 

Meelte kooli 20-nädalase programmi maksumus rühma kohta on 2167 eurot (433,4 eurot kuus ehk 108,35 eurot nädal).