Toitumisnõustamine


Toitumisnõustaja tegevusvaldkonnad ja nõustamise protsess

 

Toitumisnõustamise eesmärgid:
* Esmase tervise edendamise tasandil parandada ja hoida elanikkonna tervist läbi tasakaalustatud toitumise erinevates eagruppides ning erinevate seisundite puhul: terve lapse sünd, terve rase, terve imik, laps, nooruk, täiskasvanu ja eakas.
* Haiguste riskifaktorite vähendamine läbi tasakaalustatud toitumise ja kaalu langetamise: südame-veresoonkonnahaiguste (k.a vere lipiididetaseme ja vererõhu normaliseerimine), diabeedi profülaktika jt krooniliste haiguste esmane ja sekundaarne preventsioon.

Toitumisnõustajad:
* annavad nõu optimaalse kehakaalu saavutamiseks,
* edastavad infot erinevate toitude omavahelise kombineerimise jm seoste kohta, toiduainete tervislikkuse (näiteks lihad, aedviljad, puuviljad, joogid, magustoidud jt), toiduvalmistamise tehnikate ja menüü koostise kohta,
* annavad soovitusi tervisliku taimetoidumenüü, erinevate eagruppidega isikute jt menüüde koostamiseks (nt tervisesportlasele),
* annavad toidusoovitusi peamiste tänapäevaste elustiilihaiguste profülaktikaks: südame- veresoonkonnahaigused, kõrge vererõhk, diabeet jt.
* vaatavad üle ja analüüsivad kliendi toitumispäevikut, uurivad elustiili faktoreid, koostavad toitumisplaani ning annavad juhiseid elustiili faktorite muutmiseks.

Nõustamisele registreerimine: inimene pöördub ise, pere- või eriarst suunab.

Toitumuslik hindamine:
* küsitakse küsimusi, uuritakse toitumispäevikut või küsitletakse toitumist puudutavaid küsimusi, uuritakse elustiili faktoreid ja täidetakse vastav küsitlusvorm (mis võimaldab läbi viia uurimust).

Toitumuslik diagnoos:
* defineeritakse toitumuslik probleem kui isiku teadmiste puudus toiduvaliku ja toiduvalmistamise tehnikate osas, et toetada tema tervist.

Toitumuslik sekkumine – koos kliendiga sekkumisplaani koostamine:
* toitumisnõustaja annab kliendile toitumuslikku infot, arvestades isiku individuaalseid vajadusi.

Toitumise jälgimine ja pidev sekkumise ja tulemuste hindamine:
* peale visiiti võtab toitumisnõustaja kokku, kas suuliselt või kirjalikult selle, kas kliendi vajadused rahuldati.
* 2-4 nädala pärast kohtutakse, et vaadata, kas klient kasutab uusi toiduvalmistamise tehnikaid ja tarbib tervislikumat toitu.
* kõik visiidid ja sekkumised dokumenteeritakse.

Dokumentatsioon (kõikides etappides):
* andmed säilitatakse vastavalt andmekaitseseadusele
* kokkuvõte sisaldab peamisi käsitletud teemasid, antud soovitusi ja nõuandeid.
* toitumisnõustaja saadab kokkuvõtte pere- või eriarstile, kui klient on tema poolt saadetud.

Tulemuste hindamine:
* kasutades algus- ja lõpuandmeid (kliendiga saavutatud tulemusi) tehakse kokkuvõte isikuga teostatud tegevustest ja tegevuse tulemustest.
* vajadusel esitatakse anonüümsed andmed sponsoritele, tööandjatele vm muudele rahastajatele.

 

Info erinevate toitumisspetsialistide kohta Eestis 2017. aasta alguse seisuga on leitav ETTA lehel.