Toitumisnõustamine


Toitumisnõustaja tegevusvaldkonnad ja nõustamise protsess

 

Toitumisnõustamise eesmärgid:
* Esmase tervise edendamise tasandil parandada ja hoida elanikkonna tervist läbi tasakaalustatud toitumise erinevates eagruppides ning erinevate seisundite puhul: terve lapse sünd, terve rase, terve imik, laps, nooruk, täiskasvanu ja eakas.

Toitumisnõustajad:
* annavad nõu optimaalse kehakaalu saavutamiseks,
* edastavad infot erinevate toitude omavahelise kombineerimise jm seoste kohta, toiduainete tervislikkuse (näiteks lihad, aedviljad, puuviljad, joogid, magustoidud jt), toiduvalmistamise tehnikate ja menüü koostise kohta,
* annavad soovitusi tervisliku taimetoidumenüü, erinevate eagruppidega isikute jt menüüde koostamiseks (nt tervisesportlasele),
* annavad toidusoovitusi peamiste tänapäevaste elustiilihaiguste profülaktikaks: südame- veresoonkonnahaigused, kõrge vererõhk, diabeet jt.
* vaatavad üle ja analüüsivad kliendi toitumispäevikut, uurivad elustiili faktoreid, koostavad toitumisplaani ning annavad juhiseid elustiili faktorite muutmiseks.

Nõustamisele registreerimine: inimene pöördub ise, pere- või eriarst suunab.

Toitumuslik hindamine:
* küsitakse küsimusi, uuritakse toitumispäevikut või küsitletakse toitumist puudutavaid küsimusi, uuritakse elustiili faktoreid ja täidetakse vastav küsitlusvorm (mis võimaldab läbi viia uurimust)

* defineeritakse toitumuslik probleem kui isiku teadmiste puudus toiduvaliku ja toiduvalmistamise tehnikate osas, et toetada tema tervist

* toitumisnõustaja annab kliendile toitumuslikku infot, arvestades isiku individuaalseid vajadusi

* peale nõustamist võtab toitumisnõustaja kokku, kas suuliselt või kirjalikult selle, kas kliendi vajadused rahuldati.
* 2-4 nädala pärast kohtutakse, et hinnata, kas klient on rakendanud antud soovitusi
* kõik info dokumenteeritakse

Dokumentatsioon (kõikides etappides):
* andmed säilitatakse vastavalt andmekaitseseadusele
* kokkuvõte sisaldab peamisi käsitletud teemasid, antud soovitusi ja nõuandeid.
* toitumisnõustaja saadab kokkuvõtte vastava eriala spetsialistile, kelle poolt ta oli suunatud

Tulemuste hindamine:
* kogutud info põhjal (kliendiga saavutatud tulemusi) tehakse vastav kokkuvõte teostatud tegevustest ning nende tulemustest

Info toitumisnõustajate kohta Eestis on leitav siit.