Toeta ETNÜ tegevusi!


Ootame kõiki tervisliku toitumise huvilisi ETNÜ Toetajaks! Igasugune toetus on ETNÜ jaoks oluline, kuid sageli on vaja suurepäraste eesmärkide täitmiseks just piisavalt rahalisi ressursse.

Hetkel vajame abi ja toetust Meelte Kooli pilootprogrammi käimalükkamiseks lasteaedades.

Toetajatele soovime vastutasuks pakkuda järgmisi väärtusi:
1. Anname ligipääsu (parooli) tervisliku toitumise alastele materjalidele koduleherubriigis “Toetajale”
2. Pakume soodsamat võimalust osaleda erinevatel ETNÜ poolt korraldatud seminaridel, konverentsidel ja koolitustel
3. Pakume toetajatest ettevõtetele soodsamat võimalust reklaamida end meie kodulehel ja üritustel

Toetajaks astumiseks peab olema vähemalt 18. aastane. Saada toetajaks astumise avaldus koos aastamaksu tasumist tõendava dokumendiga aadressile triin@toitumisnoustajad.ee. Toetaja aastatasu on füüsilisele isikule 15 eurot ja juriidilisele isikule 65 eurot.

Aastamaks tuleb tasuda Eesti Toitumisnõustajate Ühendus MTÜ arveldusarvele EE037700771001646006 LHV pangas (selgituses toetaja aastatasu ja enda nimi).

Toetada võib ka ilma toetajaks astumise avaldust esitamata ja täpselt sinule sobivas mahus, kuid siis ei saa me väärtusi vastu pakkuda, kuna meil ei ole sinu kontaktandmeid.