Tegutsemisstandardid


Eesti Toitumisnõustajate Ühendust juhindub kõikides oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksist.

ETNÜ Põhikiri

ETNÜ Arengukava 2018-2023, kinnitatud Üldkoosolekul 29.01.2018

Tegevuskava 2020-2023_kinnitatud 12.08.2020

Kutsestandardid

Toitumisnõustaja, tase 5 Kutsestandard

Toitumisterapeut, tase 6 Kutsestandard

Kutseregister, Lisa 5. Tervisele ohtlikud seisundid, uuendatud 2022

 

Põhiväärtused ja eetikakoodeks

Toitumisnõustaja põhiväärtused – uuendamisel

Toitumisnõustaja ja -terapeudi eetikakoodeks, uuendatud 2022

 

Toitumisnõustamise alased mõisted ja toitumisnõustaja kompetentsus

Nõustamise protsess

Nõustamisseansil hinnatavad kompetentsid

Nõustamise baastehnikate kirjeldus sh motiveerimine

Eesti Toitumis- ja Liikumissoovitused (2015). Tervise Arengu Instituut. Mõisted lk 16-22

Toitumisalaste mõistete aabits – Tagli Pitsi

187 mõistet toidu, toitumise, toitainete ja enesehoolduse vallast – M. Zilmer, U. Kokassaar, T. Vihalemm (2000). Tallinn: Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskus.

 

Toiduohutuse alane informatsioon

Toidul esitatavad toitumis- ja tervisealased väited

Toiduohutuse alased uuringud

Akrüülamiid

Taimekaitsevahendite jäägid

Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas