Eeltingimused:
1) Toitumisterapeudi baasharidus või sellega võrdsustatud haridus,
2) kõrgharidus,
3) praktilise tööga omandatud kompetentsid vastavalt kutsestandardile.

Esimeses etapis esitatavad dokumendid (kuni 01.12.2023):
1) avaldus,
2) isikut tõendava dokumendi koopia,
3) maksekorralduse kinnitus,
4) haridust ja täiendõpet tõendavad tunnistused.

Teises etapis esitatavad dokumendid (kuni 27.01.2024):
nõustamise video ja analüüs (esmataotlejad). Videole peab jääma juurdepääs kogu hindamisperioodi jooksul so kuni kutse saamise/ mitte saamise teate saamiseni.
kirjalik struktureeritud töökogemuse analüüs,
Nõustatava nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Juhendid, vormid ja korrad
Hindamisstandard
Hindamiskriteeriumid
Kutse andmise kord
Kutsestandard
Nõuded videosalvestisele
VÕTA alusel taotlejad