2023/2024 kutse taotlemise etapid:

Taotluse esitamise tähtaeg 01.12.2023.
Nõustamise video ja analüüsi esitamise tähtaeg 27.01.2024.
Hindamise vahemik 24.02-25.05.2024.
Kutsekomisjoni otsuse edastamine 01.06.2024.

2023/2024 kutse andmise protsessi täpsem kirjeldus 
Vaide esitamise skeem

Lisainfo: kutse@toitumisnoustajad.ee
tel: +372 5555 4596; Küllike Põlma.

Toimunud infotund

Kutse taotlemise tingimused ja juhendid:
Toitumisnõustaja, kutse tase 5 . Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard.
Toitumisterapeut, kutse tase 6 . Toitumisterapeudi, tase 6 kutsestandard.
Taastõendamine

Kutse taotlemise tasud:
– Toitumisnõustaja kutse esmasel taotlemisel 188 eurot, taastõendamisel 107 eurot.
– Toitumisterapeudi kutse esmasel taotlemisel 220 eurot, taastõendamisel 136 eurot.

MTÜ Eesti Toitumisnõustajate ja- Terapeutide Ühendus
a/a EE037700771001646006
Selgitusse kirjuta enda nimi ja mis taseme kutset taotled/taastõendad.

Kutse andmise kord

Kutsekomisjoni liikmed:
Ene Viiard
Tagli Pitsi
Janne Lauk
Aive Antson
Siret Saarsalu
Kadri Bobrovski
Siiri Oad
Kati Lüüs-Ploomipuu

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutsega toitumisnõustajaid ja- terapeute saad otsida kutseregistri kaudu. Kutseregistri kaudu on võimalik otsida ees- ja perekonnanime, kutsetunnistuse numbri ja ka eriala järgi (toitumisnõustaja, toitumisterapeut).

———————————————————————————————————————————————————