Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ)

ETNÜ eesmärgiks on:

ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid toitumisnõustamise alase väljaõppe saanud nõustajaid;
tagada toitumisnõustajatele vajaminev professionaalne tugi ja õiguslik kaitse;
edendada toitumisnõustamisalast väljaõpet ja täiendkoolituste võimalusi;
hinnata ja tagada toitumisnõustamise kvaliteeti ning läbi selle tegevuse levitada ja laiendada toitumisalase informatsiooni kättesaadavust ja tõsta elanikkonna teadlikkust toitumise, liikumise vajalikkusest tervise hoidmisel.
Ühenduse liikmeks saab astuda isik, kes on läbinud vastava eriala väljaõppe – on diplomeeritud või kutsetunnistusega toitumisnõustaja.

Toitumisnõustaja pädevusse kuulub:

tasakaalustatud, mitmekesise toitumise alase info jagamine, suuniste andmine;
kliendi toitumise, söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse taseme hindamine ning sellele infole tuginedes vastavate eesmärkide püstitamine ja menüü, tegevusplaani koostamine.

Toitumisnõustaja juurde pöördub enamasti klient otse, kuid vajadusel võib saada infot või suunamise kas perearstilt, eriarstilt, treenerilt või toitumisterapeudilt.

Esimesel pöördumisel kogutakse andmeid kliendi söömisharjumuste ja tarbitavate toidulisandite kohta.  Selgitatakse välja pöördumise põhjus, seatakse eesmärgid (lühi-, ja pikaajalised) ja koostatakse tegevusplaan. Vajadusel soovitatakse pöörduda erialaspetsialisti(de) (nt. arsti, õe, psühholoogi, treeneri, füsioterapeudi, toitumisterapeudi) poole.

Toitumisnõustaja võib omada peale toitumisalase väljaõppe ka muid põhjalikke teadmisi, spetsialiseerumisi, mis ei pruugi alati kuuluda toitumisega seotud valdkonda. Toitumist õpib tänasel päeval väga palju erineva väljaõppega isikuid – ämmaemandad, õed, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, logopeedid, treenerid jt. Pärast toitumisalase õppe lõpetamist võivad nad ennast nimetada lisaks ka toitumisnõustajaks.

ETNÜ kaudu on võimalik tellida nii individuaalset toitumisnõustamise teenust kui ka grupinõustamist, töötubasid ja koolitusi erinevatele sihtrühmadele ning ettevõtetele. Tellimuse ja soovi alusel viiakse   lasteaedades ja koolides läbi meeltepõhist toitumisharidust läbi praktiliste tegevuste (Meelte kooli initsiatiiv, vt infot kodulehelt)

Kontakt
Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
E-post: info@toitumisnoustajad.ee

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juhatus
Diana Zintšenko – juhatuse liige (diana@toitumisnoustajad.ee)
Küllike Põlma – juhatuse liige (kullike@toitumisnoustajad.ee)
Merike Kaarma – juhatuse liige (merike@toitumisnoustajad.ee)
Tuuli Taimur – juhatuse liige (tuuli@toitumisnoustajad.ee)
Kärt Jalajas – juhatuse liige (kart@toitumisnoustajad.ee)

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) on saanud Siseministeeriumi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetust 4000 eurot vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava meetme raames, mille tulemusena valmis 31.07.2019 ETNÜ Äriplaan koos finantsprognoosidega aastateks 2020-2022, mille eesmärk on tõsta ETNÜ finantsvõimekust.