Ühingust


Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ)

ETNÜ eesmärgiks on ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid toitumisnõustamise alase väljaõppe saanud toitumisnõustajaid, tagada neile vajalik professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada toitumisnõustamise erialast väljaõpet ja täiendkoolituste võimalusi, kontrollida toitumisnõustamise kvaliteeti ning läbi selle tegevuse levitada toitumisalast informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tervisliku toitumise vajalikkusest tervise hoidmisel.

ETNÜ kaudu on võimalik tellida individuaalse toitumisnõustamise teenust või grupinõustamist, töötubasid ja koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Meie toitumisnõustajad viivad läbi Meelte kooli sensoorsel õppimisel põhinevat programmi lasteaedades.

Meie kodulehel kuvatud nõustajad vastavad kõikidele toitumisnõustajatele esitatud nõuetele. Nad omavad kooli lõputunnistust kutsestandardile vastava toitumisnõustaja eriala ja jätkukoolituse lõpetamise kohta ning piisavat nõustamise praktikat, täiendavad ennast pidevalt erialaselt ning on sooritanud vastava teadmiste ja oskuste hindamise ühingus.

Toitumisnõustaja võib omada peale toitumisalase spetsialiteedi ka muid tunnistusi, mis ei kuulu toitumisnõustamise valdkonda. Toitumist õpib tänasel päeval väga palju erineva väljaõppega isikuid – ämmaemandad, õed, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, logopeedid, treenerid jt. Pärast toitumisalase õppe lõpetamist võivad nad ennast nimetada lisaks ka toitumisnõustajaks.

Toitumisnõustaja (inglisekeelne vaste nutritional councellor või nutritional advisor) on õppinud nõu andma eeskätt üldise tervisliku toitumise osas, mitte määrama individuaalseid dieete erinevate haiguslike seisundite puhul, mis nõuab toitumisterapeudi väljaõpet. Toitumisnõustajad annavad toitumisalast nõu oma pädevuse piires, suheldes tihedalt toitumisterapeutidega, saades nendelt erialast nõu ja abi. Toitumisnõustaja juurde võib suunata ka toitumisterapeut. Sellisel juhul aitab nõustaja koostada toitumisterapeudi soovituste järgi teie terviseseisundile sobiva menüü.

Esimene toitumisnõustamise külastus on peamiselt probleemide selgitamine ning tegevusplaanide koostamine. Soovitame juba alguselt peale planeerida nõustajaga mitmeid kohtumisi, sest see võimaldab nõustajal abistada teid soovitatud toidumuutuste järgimisel ning kõrvalekallete puhul. Samuti saab sel juhul tegeleda algselt mittemärgatud probleemidega.

Toitumisnõustaja aitab kaalu langetada ning seda mitte nälgides, vaid tervislikult süües. Eestis soovitatakse kaalu langetamiseks sageli ebatervislikke meetodeid, mistõttu soovitame alati konsulteerida pädeva ETNÜ nõustajaga.

Toitumisnõustaja aitab muuta menüüd tervislikumaks. Tervise turgutamiseks ja hoidmiseks piisab sageli vaid regulaarsest toitumisest, rasvade, loomse toidu ja töödeldud toiduainete tarbimise korrigeerimisest ning veresuhkru tasakaalustamisest toitumise abil.

 

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) loodi algselt Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) osakonnana 2012. aastal.  2015. aastal otsustasid toitumisnõustajad ja -terapeudid kaks ühendust lahutada. 18. augustil 2015 loodigi tegutsevate toitumisnõustajate Ketlin Tammsalu (end Jaani), Reelika Õigemeel’e ja Triin Muiste poolt eraldi mittetulundusühing Eesti Toitumisnõustajate Ühendus.

Kontakt

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
E-post: info@toitumisnoustajad.ee

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juhatus

Merike Kaarma – juhatuse esimees (merike@toitumisnoustajad.ee)

Victoria Palusaar – juhatuse ase-esimees (victoria@toitumisnoustajad.ee)

Diana Zintšenko – juhatuse liige (diana@toitumisnoustajad.ee)

Kristiina Kikas –  juhatuse liige (kristiina@toitumisnoustajad.ee)

 

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse raamatupidamise majandusaasta aruanded:

ETNÜ 2021 majandusaasta aruanne

ETNÜ 2020 majandusaasta aruanne
ETNÜ 2019 majandusaasta aruanne
ETNÜ 2018 majandusaasta aruanne
ETNÜ 2017 majandusaasta aruanne
ETNÜ 2016 majandusaasta aruanne
ETNÜ 2015 majandusaasta aruanne

 

 

 

 

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) on saanud Siseministeeriumi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetust 4000 eurot vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava meetme raames, mille tulemusena valmis 31.07.2019 ETNÜ Äriplaan koos finantsprognoosidega aastateks 2020-2022, mille eesmärk on tõsta ETNÜ finantsvõimekust.