Meie eesmärgiks on:

➢  ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid spetsiaalse väljaõppe
saanud toitumisnõustajaid ja –terapeute,
➢ tagada neile vajalik professionaalne tugi,
➢ levitada toitumisalast informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tasakaalustatud toitumise osas.

Toitumisnõustaja nõustab sind toitumis- ja liikumissoovituste põhjal ning aitab kui vajad abi:

➢ kaalulangetamisel või –tõstmisel,
➢ oma menüü tervislikumaks muutmisel.

Toitumisterapeut nõustab sind terviseprobleemide korral ning annab sulle teaduspõhiseid soovitusi haiguspuhuste dieetide korral.

Esimesel pöördumisel kogutakse andmeid kliendi söömisharjumuste ja tarbitavate toidulisandite kohta.  Selgitatakse välja pöördumise põhjus, seatakse eesmärgid (lühi-, ja pikaajalised) ja koostatakse tegevusplaan. Vajadusel soovitatakse pöörduda erialaspetsialisti(de) (nt. arsti, õe, psühholoogi, treeneri, füsioterapeudi, toitumisterapeudi) poole.

Toitumisnõustaja ja- terapeut võib omada peale toitumisalase väljaõppe ka muid põhjalikke teadmisi, spetsialiseerumisi, mis ei pruugi alati kuuluda toitumisega seotud valdkonda. Toitumist õpib tänasel päeval väga palju erineva väljaõppega isikuid – ämmaemandad, õed, füsioterapeudid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, logopeedid, treenerid jt. Pärast toitumisalase õppe lõpetamist võivad nad ennast nimetada lisaks ka toitumisnõustajaks.

Meie kaudu on võimalik tellida nii individuaalset toitumisnõustamise teenust kui ka grupinõustamist, töötubasid ja koolitusi erinevatele sihtrühmadele ning ettevõtetele. Tellimuse ja soovi alusel viime läbi lasteaedades ja koolides meeltepõhist toitumisharidust läbi praktiliste tegevuste.

 

Eesti Toitumisnõustajate ja- Terapeutide Ühendus (ETNÜ) sai Siseministeeriumi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetust 4000 eurot vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava meetme raames, mille tulemusena valmis 31.07.2019 äriplaan koos finantsprognoosidega aastateks 2020-2022, mille eesmärk on tõsta ETNÜ finantsvõimekust.