Astu ETNÜ toetajaliikmeks!


Sul on võimalus astuda ETNÜ toetajaliikmeks, kui õpid alles toitumisnõustajaks või oled õpingud läbinud, kuid ei tööta hetkel toitumisnõustajana.

Toetajaliikmetele pakume järgmisi väärtusi:
1. Anname ligipääsu (parooli) tervisliku toitumise alastele materjalidele koduleherubriigis “Toetajale”
2. Pakume soodsamat võimalust osaleda erinevatel ETNÜ poolt korraldatud seminaridel, konverentsidel ja koolitustel
3. Oled oodatud ETNÜ siseüritustele – liikmete ümarlauad, koolitused ja üldkoosolek, kuid sa ei oma hääletusõigust
4. Sind lisatakse meililisti ja sotsiaalmeedia kinnisesse gruppi, mille kaudu jagatakse toitumisnõustajatele vajalikku informatsiooni operatiivselt.
5. Pakume toetajatest ettevõtetele soodsamat võimalust reklaamida end meie kodulehel ja üritustel

Toetajaks astumiseks peab olema vähemalt 18. aastane, osalema aktiivselt toitumisnõustamise alastel õpingutel või olema lõpetanud toitumisnõustamise alased õpingud. Toetajaliikmeks saamiseks ei pea omama toitumisnõustaja praksist.

Saada toetajaks astumise avaldus koos aastamaksu tasumist tõendava dokumendiga aadressile triin@toitumisnoustajad.ee. Toetaja aastatasu on füüsilisele isikule 25 eurot ja juriidilisele isikule 65 eurot. Peale avalduse kättesaamist, saadame sulle aastatasu arve. Toetajaliikmeks astujale lisandub esimese aasta liikmemaksule ühekordne toetajaliikmeks astumise tasu 5 eurot.