Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks päringute tegemiseks ja nõustaja juurde aja broneerimiseks Eesti Toitumisnõustajate Ühendusele (ETNÜ). Olen tutvunud all oleva isikuandmete koosseisuga ja olen teadlik milliseid isikuandmeid antud vormi suhtluse käigus kogutakse, kuidas isikuandmeid töödeldakse ning millistes olukordades isikuandmeid edastatakse ja neile juurdepääsu võimaldatakse.

Tean, et mul on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist. Samuti tean ka seda, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole sellele tagasiulatuvat jõudu. Antud nõusolek ei anna teenuseosutajale õigust mulle reklaam informatsiooni saata.

Kogutavad (isiku)andmed on:

  1. Ees- ja perekonnanimi.
  2. Kontaktandmed.
  3. Muu informatsioon mille ise lisan registreerimise vormi.

Isikuandmeid säilitatakse järgides kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja hävitatakse 3 kuud pärast päringu või registreerimise tegemist. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, v.a selleks seaduslikku õigust omavatele ametkondadele (nt politsei, kohtud, prokuratuur).

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on:
Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (80388952),
Kose tee 7 Külitse alevik, Kambja vald Tartu maakond 61702,
kontakttelefon: +372 56 954 504 (Victoria Palusaar),
e-post: info@toitumisnoustajad.ee