See dokument kirjeldab Eesti Toitumisnõustajate ja -terapeutide Ühenduse (edaspidi ETNÜ) praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemist alates andmete saamisest kuni hävitamiseni.

Kogutavad (isiku)andmed 

  1. Päringu tegija ees- ja perekonnanimi ja isikukood. 
  2. Kontaktandmed – telefoni number, e-aadress
  3. Muu informatsiooni mille edastan päringu või e-kirja teel
  4. Kui osutud võitjaks, siis sinu poolt edastatud kontaktandmed ja pakiautomaadi asukoht (või elukoha aadress).

Isikuandmete säilitamine

Päringu tegemise käigus edastatud isikuandmed kustutame aasta pärast päringu tegemist.  Raamatupidamise andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele 7 aastat.

Isikuandmete töötlemine

➢ Päringu tegemisel edastatud andmed edastame konkreetsele nõustajale (kui nõustaja on nimeliselt valitud) või tegevliikmete listile. Kui oled valinud konkreetse nõustaja, siis võtab nõustaja sinuga soovitud kontaktide kaudu ühendust. Kui sa ei ole nõustajat valinud, siis edastame sulle meile endast märku andnud nõustaja(te) andmed ja seejärel saad temaga ise ühendust võtta.
➢ Uudiskirja listiga liitumisel on sul võimalik iga hetk ise listist lahkuda. Listist lahkumisel automaatselt kustuvad ka kontaktandmed.
➢ Kui sa oled meie loosimängu võitnud, siis edastame sulle sinu poolt antud kontaktandmetele (pakiautomaat, kodune aardess, telefoni number). Kui osaled sotsiaalmeedia loosimängus, siis saad enda kommentaari ise ära kustutada.

Sinu õigused

Sul on õigus teada ja küsida, milliseid isikuandmeid sinu kohta töötleme. Selleks esita meile digiallkirjastatud avaldus. Avaldusele vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul. Väljastatakse vaid need andmed, mille saamiseks taotlejal õigus on.

Samuti on sul õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist.

Isikuandmete töötlemise rikkumise korral võib esitada kaebuse kutse andjale ehk ETNÜ juhatusele, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Isikuandmete vastutav töötleja:
Eesti Toitumisnõustajate ja -terapeutide Ühendus (80388952),
e-post: info@toitumisnoustajad.ee