• Individuaalne toitumisnõustamine erinevatele sihtrühmadele 

Vahendame meie ühingusse kuuluvate toitumisnõustajate ja -terapeutide poolt pakutavat toitumisnõustamise teenust, mis vastab toitumisnõustaja kutsestandardi (tase 5) ja toitumisterapeudi (tase 6) nõustamisprotsessi nõuetele.

 • Teaduspõhised koolitused ja loengud toitumisalase teadlikkuse tõstmiseks, mis on kooskõlas riiklike toitumissoovituste ja eakohaste vajadustega.

Meie kaudu on võimalik tellida erinevatele sihtgruppidele kohandatud loenguid ja koolitusi. Näiteks oleme pakkunud koolitusi, mis on suunatud:
➢ laste ja noorte toitumisele, sh.noortekeskustele
➢ koolieelsete lasteasutuste ja koolide personalile, toitlustajatele ja juhtkonnale
➢ täisealiste toitumise teemadel
➢ eakate toitumise teemadel
➢ erinevate ettevõtete töötajatele ja ettevõtete juhtidele

Koolieelsed lasteasutused ja I ja II kooliastmele suunatud koolitused

 • Lastele (eelkooliealistele,  I ja II-le kooliastmele) oleme kohandanud meeltepõhise lähenemise kaudu toitumisharidust. Meeltepõhine toitumisharidus on mänguline ja praktiline viis tutvustada lastele uusi maitseid kus läbi mänguliste tegevuste ja uudishimu õpivad lapsed tundma oma meeli (nägemine, kompimine, lõhnataju, kuulmine, tundmine ja maitsmine). Läbi selle laieneb julgus ja valmisolek süüa rohkem erinevaid puu- ja köögivilju. 
 • Läbi mängulise tegevuse tutvustame lastele tervislikku toitumist ning tekitame nendes turvalist tunnet võõra (väljanägemisega) toidu maitsmiseks. Laps õpib kõige selle kaudu tundma iseennast, oma maitsemeeli ja seda koos teiste lastega. Kõige selle juurde räägime ka toidukultuurist ja lauakommetest. 

Vali välja aeg ja koht ning kutsu meid koolitust läbiviima!

 • Toidu valmistamise töötoad erinevatele sihtrühmadele (lapsed, noored, täiskasvanud, ekakad) ning erinevatele sündmustele.

Meie kaudu on võimalik tellida toitumist ja toidu tegemist puudutavatel teemadel töötubasid. Kutsu meid enda sünnipäevale, kontorisse, kooli, suvepäevadele või mõnele muule üritusele. 

Mida selleks teha?

➢ Esita meile kodulehe kaudu päring. Kirjuta kindlasti mis teemal ja millisele üritusele töötuba saada soovid
➢ saada päringuga kohe ka osalejate arv ning teema (nt smuutide valmistamise töötuba, ….)
➢ seejärel saadame hinnapakkumise (hinnapakkumine sisaldab juhendamise tasu, toiduainete maksumust, transpordikulu)
➢ hinnapakkumise sobivuse korral, lepime kokku juba edasise

Mõned näited töötubade kohta:
➢ Värvilised smuutid ja eksootilised viljad
➢ Tasakaalustatud, mitmekesine toitumine
➢ Eakohane toitumine
➢ Lihtsasti valmistatavad toidud
➢ Sõbraks oma meeltega- avasta uusi maitseid
➢ Osavad käed ja toidukunst
➢ Lõbusad võileivad

 • Toitumiskava koostamine

Meie ühingu liikmed aitavad koostada menüüd ja toitumiskava, mis on vastavuses Eesti Toitumis- ja liikumissoovitustega ja milles on tasakaalustatud kõik mikro- ja makrotoitained.  

 • Koostöö

  Pakume pikaajalist koostööd lasteasutustele (lasteaiad) ja koolidele (põhikoolid ja gümnaasiumid), erinevatele ühendustele (eakate ühendus) ja hooldekandeasutustele (hooldekodud), samuti noortekeskustele – tervistedendavatel teemadel. Koostöös selgitatakse välja vajadused, luuakse vajalik tegevusplaan ja viiakse läbi vajalikud tegevused.

Tuleme appi analüüsima ja/või koostama menüüsid. Analüüs tugineb määrustele: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis  ning Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses.

 • Koostöö erinevate ettevõtetega

Meie ühingu liikmed saavad abiks olla erinevatele ettevõtetele. Mõned näited:

 • aitame kirjutada tervisliku toitumise teemalisi blogisid
 • oleme abiks tervisetoodete arendamisel või näiteks restoranide menüüde koostamisel
 • aitame läbi viia tervisenädalaid

Küsi pakkumist: info@toitumisnoustajad.ee

 

 

                 

Eesti Toitumisnõustajate ja -terapeutide Ühendus (ETNÜ) on saanud Siseministeeriumi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetust 4000 eurot vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava meetme raames, mille tulemusena valmis 31.07.2019 ETNÜ Äriplaan koos finantsprognoosidega aastateks 2020-2022, mille eesmärk on tõsta ETNÜ finantsvõimekust.