Pühapäeval 6. detsembril 2020 suri Sapere meetodi rajaja, prantsuse veinigurmaan ja toidufilosoof (08.06.1927-06.12.2020).  Avaldame kaastunnet lähedastele.

Jacques Puisais oli doktori kraadiga keemik, kes muretses prantsuse toidukultuuri hääbumise pärast ja alustas 1974 aastal „Classes du Goûti” ehk Maitseklasside läbi viimist. Eesmärk oli läbi meeltepõhise metoodika õpetada lastele sensoorikat ja hindama prantsuse kokakunsti saavutusi. Meetod sai nimeks Sapere, mis ladina keeles tähendab tunda, osata, võida ning mille eesmärk on julgustada lapsi proovima uusi maitseid ja arendama oma meeli, et vähendada laste arengus esinevat neofoobia ehk uue toidu kartuse perioodi.

J. Puisaisi programm koolides algas oma viie meele tundma õppimisega, toidusõnavara arendamise ja piirkondlike delikatessidega tutvumisega. Programm kulmineerus pidusöögiga peenes restoranis, kus õpetati ka lauakombeid. Skandinaaviasse jõudis Sapere meetod otseselt tervise parandamise eesmärke silmas pidades, kuna kõikjal võideldi järjest kasvava laste ülekaaluga.

Rootsis, Hollandis ja Taanis alustati koolilastega, Soomes aga lasteaialastega. Tänaseks on Sapere meetod Soomes riikliku alushariduse osa ja lasteaiaõpetajate täienduskoolituse lahutamatu osa.  Soomes on viimastel aastatel toiduharidus tõstetud olulisele kohale lapse arengus ja ka lapse õiguste kontekstis.

Piloteerisime Eestis Sapere metoodikal põhinevat programmi  viies lasteaias ja esialgsed tulemused kinnitavad, et lastel areneb märgatavalt julgus ja valmidus proovida uusi puu- ja köögivilju ning nende toiduvalikud on laienenud. Meelte kooli toetab Rimi Eesti Food AS. Käesoleva aasta detsembrist alustab ETNÜ Meelte kooli programmi väljatöötamist ka I ja II kooliastmele, milleks saadi toetust Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitalist. Pilootprojekt koolidele kestab 1.12.2020-31.07.2022.

Learning about taste at school