Mis on toitumisnõustamine?

Toitumisnõustamisel analüüsib nõustaja kliendi senist toitumist ja elustiili ning annab soovitusi menüü korrigeerimiseks. Tervislik toitumine on hea tervise aluseks ja on haigusi ennetav.

Kui kaua kestab toitumisnõustamine?

Üks toitumisnõustamise seanss kestab keskmiselt 60 minutit. Esimesel nõustamisel kaardistatakse kliendi igapäevased toitumisharjumused, elustiil, probleemid tervisega ja koostatakse edasine tegevusplaan. Koostöös nõustajaga leitakse sobivaimad lahendused saavutamaks püstitatud eesmärki.

Kus toitumisnõustamist läbi viiakse?

Meie ühingusse kuuluvad toitumisnõustajad igast Eestimaa nurgast ja enamik neist pakuvad võimalust konsultatsiooniks ka video kanali vahendusel. Tutvu ETNÜ toitumisnõustajatega: www.toitumisnoustajad.ee/toitumisnoustajad

Kuidas registreerida toitumisnõustamisele?

Toitumisnõustamisele registreerimine käib väga lihtsasti ETNÜ kodulehel asuva registreerimisvormi kaudu, mis asub kohe esilehel: www.toitumisnoustajad.ee 

Toitumisnõustajate kompetents

Toitumisnõustaja nõustab klienti, lähtudes tõenduspõhistest Eestis kehtivatest toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi- ja tegevusjuhenditest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks.

Toitumisnõustaja selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust inimese tervisele, sh haiguste tekkele. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel.

Kaasuvate haiguste puhul võib toitumisnõustaja nõustada haigeid koostöös vastava spetsialistiga ainult tasakaalustatud toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid või piirangutega dieete.
Toitumisnõustaja mõistab koostöö tähtsust teiste erialade esindajate ning kliendivõrgustiku liikmetega.

Toitumisnõustaja täiendab ennast pidevalt ja rakendab tõenduspõhiseid teadmisi praktikas.

Toitumisnõustaja kutsestandardi (tase 5) ja nõustamisprotsessi kirjeldusega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10731012

Kõik ETNÜ nõustajad vastavad toitumisnõustajatele esitatud nõuetele. Nad omavad kooli lõputunnistust nii kutsestandardile vastava toitumisnõustaja eriala ehk baaskoolituse ja ka jätkukoolituse lõpetamise kohta, sh omavad piisavalt nõustamise praktikat. Nad täiendavad ennast pidevalt erialaselt ning sooritavad teatud aastate järel ühingus läbiviidavat regulaarset jätkuhindamise protseduuri, mille vaatab läbi ja kinnitab vastav komisjon.