Mis on toitumisnõustamine?

Toitumisnõustamisel analüüsib nõustaja kliendi senist toitumist ja elustiili ning annab soovitusi menüü korrigeerimiseks. Tervislik toitumine on hea tervise aluseks ja on haigusi ennetav. Toitumisterapeudil on pädevust ja kompetentsi nõustada ka erinevate haiguste korral.

Kui kaua kestab toitumisnõustamine?

Üks nõustamine kestab keskmiselt 60 minutit. Esimesel nõustamisel kaardistatakse kliendi igapäevased toitumisharjumused, elustiil, probleemid tervisega ja koostatakse edasine tegevusplaan. Koostöös nõustajaga leitakse sobivaimad lahendused saavutamaks püstitatud eesmärki.

Kus toitumisnõustamist läbi viiakse?

Meie ühingusse kuuluvad toitumisnõustajad igast Eestimaa nurgast ja enamik neist pakuvad võimalust konsultatsiooniks ka video kanali vahendusel. Tutvu meie tegevliikmetega SIIN.

Kuidas registreerida toitumisnõustamisele?

Võta meiga ühendust kodulehel asuva registreerimisvormi kaudu, mis asub kohe esilehel.

Toitumisnõustajate kompetents

Meie nõustajad ja terapeudid nõustavad, lähtudes tõenduspõhistest Eestis kehtivatest toitumis- ja liikumissoovitustest ning toitumist puudutavatest ravi- ja tegevusjuhenditest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks.

Toitumisnõustaja selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust inimese tervisele, sh haiguste tekkele. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel.

Kaasuvate haiguste puhul saab sulle abiks olla meie ühenduse toitumisterapeut.

Kutsestandarditega saad lähemalt tutvuda siit:

➢ Toitumisnõustaja, kutse tase 5 . Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard.
➢ Toitumisterapeut, kutse tase 6 . Toitumisterapeudi, tase 6 kutsestandard.