Programm:

Meelte kool on 20-nädalane (vajadusel ka pikem) praktiline programm, mida viivad läbi toitumisnõustajad ja õpetajad koostöös. Kord nädalas toimuvate õpitundide käigus mängitakse, uuritakse, õpitakse tervislikult toituma ja omandatakse head harjumused läbi mänguliste tegevuste ning vahetu kontakti toiduga (erinevate toiduainete ja toitude tutvustamine). Rõhku pannakse ka toidu valmistamisele, kasvatamisele ja päritolu tundmaõppimisele. Kõik harjutused ja ülesanded on üles ehitatud selliselt, et laps õpib tundma, teadvustama ja kasutama oma kõiki meeli.

Igal asutusel on oma toitumisnõustajast mentor, kes on juhendajaks ja toetajaks õpetajatele ning koolitab programmi käigus ka ülejäänud personali ning lapsevanemaid.

Abivahendiks kasutatakse Meelte kooli käsiraamatut.

Programm sisaldab SAPERE metoodikal põhinevaid praktilisi tegevusi lastele ja teoreetilist informatsiooni õpetajatele, lisaks juhendeid ja soovitusi toitlustajatele ning lastevanematele.

Sihtrühm on lapsed vanuses 3-7 ja 8-13 aastat.

Tuleviku perspektiiviks on saada Meelte kool riiklikul tasemel alushariduse õppekavasse kõikidesse koolieelsetesse lasteasutustesse ja sealt edasi ka I ja II kooliastmesse, et kõik Eesti lapsed õpiksid praktiliste tegevuste kaudu võimalikult varakult selgeks tervislikud toitumisharjumused. Programmi kaasatakse kõik lastega seotud isikud – lapsevanemad, õpetajad, toitlustajad.

Probleem, mida soovime lahendada

Ülekaalulisus on Eesti laste seas üha süvenev probleem, mis on suures osas mõjutatud toitumisest. Lapsed söövad liiga vähe puu- ja köögivilju. Vaid 24% koolilastest sööb iga päev, 32% sööb vaid 2-4 päeval nädalas! Tihti on laste toiduvalikud ka väga limiteeritud ja piirdudes sageli hoopis ebatervislike valikutega. Seda olukorda on vaja parandada, sest ülemäärane kehakaal viib terviseprobleemideni (II tüübi diabeet, südame- ja veresoonkonnahaigused, liigesehaigused, allergiad jne).

* Iga neljas (25%) esimesse klassi minev (6-7 aastane) laps on ülekaaluline või rasvunud
* Iga kolmas (32%) algkooli õpilane (6-13 aastane) on ülekaaluline või rasvunud
* Iga teine (49%) täiskasvanu (16+ aastane) on ülekaaluline või rasvunud

Ülekaalulisus lapseeas sillutab teed rasvumisele täiskasvanuna!

Meelte kool muudab laste söömiskäitumist ja avardab lastes julgust proovida uusi toitusid!

Kasusaajatena näeme programmis osalevate laste vanemaid, kelle lapsed omandavad tervislikumad toitumisharjumused. Lapsed võivad mõjutada ka oma pereliikmeid tervislikumaid valikuid tegema. Õigete toitumisharjumuste kujundamine juba varajases lapseeas aitab kaasa kogu rahva tervise parendamisele tulevikus. Teadusuuringute põhjal saavad programmist suurima kasu majanduslikult ja hariduslikult madalamal järjel olevad perekonnad ja lapsed.

Proovi sensoorset lähenemist ja lae alla Meelte kooli mängude voldik ja retseptivihik!


Kui tunned, et soovid panustada Eesti laste paremasse tervisesse, võta meiega julgelt ühendust, oleme avatud kõikidele pakkumistele!

Eesti Toitumisnõustajate ja- Terapeutide Ühendus MTÜ
EE037700771001646006
Märksõnaks: “Meelte kool”