Eeltingimused:
1) Toitumisnõustaja või – terapeudi kutse,
2) läbitud täiendkoolitusi.

Enne taotluse esitamist kontrolli, et täidad kehtivaid vorme.

Kutseeksamile esitatavad dokumendid (kuni 09.09.2024):
1) avaldus (koos täienduskoolituste tabeliga – lisa 1a vormiga),
2) varasema kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopia,
3) isikut tõendava dokumendi koopia,
4) maksekorralduse kinnitus,
5) haridust ja täiendõpet tõendavad tunnistused.
6) eneseanalüüs toitumisnõustaja, tase 5 või eneseanalüüs toitumisterapeut, tase 6.

Juhendid, vormid ja korrad
Toitumisnõustaja, tase 5 hindamisstandard ja kutsestandard
Toitumisterapeudi, tase 6 hindamisstandard ja kutsestandard
Kutse andmise kord
Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel
VÕTA alusel taotlejad