Meelte kool

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus tutvustab uut lähenemist, mis võiks panna ka kõige valivamad lapsed juba lasteaias brokolit ja porgandit armastama. See tähendab, et lastele üksnes ei tutvustata tervislikku toitu, vaid neil lastakse sellega mängida ja lastepärasel moel tutvuda. Seda nimetatakse meeltepõhiseks õppimismeetodiks, mille pilootprojekti jaoks on ETNÜ saanud tuule tiibadesse ühiskondlike algatuste inkubaatorilt NULA. „Laps õpib maailma tundma kõigi meeltega: nägemise, kuulmise, kompimise, haistmise ja maitsmisega,” selgitab programmi koordinaator toitumisterapeut Külli Holsting.

MEELTE KOOL paneb lapsed sööma kõiki toitusid! 

SAPERE metoodikal põhinev toiduharidus kõikidesse Eesti lasteaedadesse ning I ja II kooliastmesse (1-6 kl)

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus alustab 2019. aastal Eesti lasteaedades uuenduslikku SAPERE metoodikal põhinevat meeltepõhist toiduharidusprogrammi “Meelte kool”.

SAPERE on praktiline viis läbi mänguliste tegevuste õppida tundma oma meeli (nägemine, kompimine ehk suutunne, lõhnataju, kuulmine ja maitsmine), mille kaudu laieneb valmisolek süüa rohkem erinevaid puu- ja köögivilju ning muid kasulikke toitusid. SAPERE metoodikat on juba edukalt rakendatud Prantsusmaal, Suurbritannias, Soomes, Rootsis jm. Soomes on programm tänaseks riikliku õppekava osa.

SAPERE metoodikal põhinev mänguline lähenemine avaldab positiivset mõju laste söömiskäitumisele.

Pilootprojekt

Meelte kooli pilootprojektis osaleb kaheksa erineva lasteaia rühma 5-6 aasta vanuste lastega erinevatest Eesti maakondadest. Pilootprojekti käigus läbivad lasteaiarühmad 20-nädalase Meelte kooli programmi. Lasteaia personalile ja lastevanematele tutvustatakse programmi, viiakse läbi näidistund ning korraldatakse põhjalikumad koolitused eraldi nii personalile kui ka lastevanematele.

Pilootprojekti käigus koostatakse Meelte kooli käsiraamat, mis sisaldab kõikide tegevuste üksikasjalikku kirjeldust ja juhendmaterjale. Käsiraamatus on eraldi peatükid õpetajatele, lastevanematele ja toitlustajatele. Meelte kooli käsiraamat on hiljem tasuta kättesaadav ja kasutatav kõikidele huvilistele. Käsiraamatu ja programmi väljatöötamisse kaasatakse metoodikud, et neid oleks võimalik integreerida alushariduse õppekavasse.

Pilootprojekti 20-nädalase programmi alguses ja lõpus monitooritakse laste söömiskäitumist:

* Korraldatakse buffee ehk toiduainete valik lastele, millest laps valib vabatahtlikult toidud oma taldrikule, laste taldrikuid pildistatakse enne ja pärast söömist, et analüüsida nende valikuid ja tegelikku söömist. Sama tegevust viiakse läbi programmi alguses ja lõpus;
* Valideeritud küsimustik lastevanematele laste söömiskäitumise kohta programmi alguses ja lõpus;
* Valideeritud küsimustik õpetajatele laste söömiskäitumise kohta programmi alguses ja lõpus.

Pilootprojekt kestab kokku 18 kuud, mille kogumaksumus on 74 192 eurot.

Meelte kooli programm

Meelte kool on 20-nädalane (vajadusel ka pikem) praktiline programm, mida viivad läbi toitumisnõustajad ja õpetajad koostöös. Kord nädalas toimuvate õpitundide käigus mängitakse, uuritakse, õpitakse tervislikult toituma ja omandatakse head harjumused läbi mänguliste tegevuste ning vahetu kontakti toiduga (erinevate toiduainete ja toitude tutvustamine). Rõhku pannakse ka toidu valmistamisele, kasvatamisele ja päritolu tundmaõppimisele. Kõik harjutused ja ülesanded on üles ehitatud selliselt, et laps õpib tundma, teadvustama ja kasutama oma kõiki meeli.

Igal asutusel on oma toitumisnõustajast mentor, kes on juhendajaks ja toetajaks õpetajatele ning koolitab programmi käigus ka ülejäänud personali ning lapsevanemaid.

Abivahendiks kasutatakse Meelte kooli käsiraamatut.

Programm sisaldab SAPERE metoodikal põhinevaid praktilisi tegevusi lastele ja teoreetilist informatsiooni õpetajatele, lisaks juhendeid ja soovitusi toitlustajatele ning lastevanematele.

Sihtrühm on lapsed vanuses 3-7 ja 8-13 aastat.

Tuleviku perspektiiviks on saada Meelte kool riiklikul tasemel alushariduse õppekavasse kõikidesse koolieelsetesse lasteasutustesse ja sealt edasi ka I ja II kooliastmesse, et kõik Eesti lapsed õpiksid praktiliste tegevuste kaudu võimalikult varakult selgeks tervislikud toitumisharjumused. Programmi kaasatakse kõik lastega seotud isikud – lapsevanemad, õpetajad, toitlustajad.

Probleem, mida soovime lahendada

Ülekaalulisus on Eesti laste seas üha süvenev probleem, mis on suures osas mõjutatud toitumisest. Lapsed söövad liiga vähe puu- ja köögivilju. Vaid 24% koolilastest sööb iga päev, 32% sööb vaid 2-4 päeval nädalas! Tihti on laste toiduvalikud ka väga limiteeritud ja piirdudes sageli hoopis ebatervislike valikutega. Seda olukorda on vaja parandada, sest ülemäärane kehakaal viib terviseprobleemideni (II tüübi diabeet, südame- ja veresoonkonnahaigused, liigesehaigused, allergiad jne).

* Iga neljas (25%) esimesse klassi minev (6-7 aastane) laps on ülekaaluline või rasvunud
* Iga kolmas (32%) algkooli õpilane (6-13 aastane) on ülekaaluline või rasvunud
* Iga teine (49%) täiskasvanu (16+ aastane) on ülekaaluline või rasvunud

Ülekaalulisus lapseeas sillutab teed rasvumisele täiskasvanuna!

Meelte kool muudab laste söömiskäitumist ja avardab lastes julgust proovida uusi toitusid!

Kasusaajatena näeme programmis osalevate laste vanemaid, kelle lapsed omandavad tervislikumad toitumisharjumused. Lapsed võivad mõjutada ka oma pereliikmeid tervislikumaid valikuid tegema. Õigete toitumisharjumuste kujundamine juba varajases lapseeas aitab kaasa kogu rahva tervise parendamisele tulevikus. Teadusuuringute põhjal saavad programmist suurima kasu majanduslikult ja hariduslikult madalamal järjel olevad perekonnad ja lapsed.

Proovi sensoorset lähenemist ja lae alla Meelte kooli mängude voldik ja retseptivihik!

 

Maksumus

Meelte kooli pilootprojekti kogumaksumus on 74 192 eurot

Valminud kontseptsiooni pakutakse lasteaedadele ja koolidele 20-nädalase programmina, mille kogumaksumus rühma/klassi kohta on 2167 eurot (433,4 eurot kuus ehk 108,35 eurot nädal ehk keskmiselt 4,8 eurot nädalas lapse kohta).

Toeta Meelte kooli programmi jõudmist kõikidesse Eesti lasteaedadesse ja koolidesse!

Siin on mõned toetamise võimalused:

* Tule meie suursponsoriks, et saaksime käivitada pilootprojekti ning programmi välja töötada!
* Toeta pilootprojekti sulle sobiva rahalise panusega või rahakogumisel abistamisega!
* Toeta meie valmis 20-nädalase programmi läbiviimist peale pilootprojekti, et saaksime pakkuda programmi lasteaedadele ja koolidele soodsama hinnaga või hoopis tasuta!
* Toeta programmi toiduainete või vahenditega, mis on vajalikud laste õpitundide läbiviimiseks!
* Levita sõnumit. Jaga sotsiaalmeedias meie kodulehe linki. Vaata ja jaga ka programmi Facebooki lehti “Meelte kool” ja  “Sinu laps ei söögi brokolit?”

Kui tunned, et soovid panustada Eesti laste paremasse tervisesse, võta meiega julgelt ühendust, oleme avatud kõikidele pakkumistele!

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus MTÜ

EE037700771001646006 

Märksõnaks: “Meelte kool”

Lisainfo ja kontakt:
Külli Holsting
Meelte kooli projektijuht ja ETNÜ juhatuse liige
kylli@toitumisnoustajad.ee
5242373