Sellele lehele koondame toitumisalaste koolituste, seminaride, töötubade ja konverentside infot, mida viivad läbi ETNÜ toitumisnõustajad ja koostööpartnerid.

27. jaanuaril 2023 on Rahvatervise Akadeemias algamas järgmine toitumisterapeutide väljaõpe, mis on jätkuõpe toitumisnõustaja õppe lõpetanutele, kes soovivad oma taset tõsta ning jätkata õpinguid. Täpsem info leitav Rahvatervise Akadeemia kodulehel.

Kuula ka podcasti #6 Toitumisteraapia – eriala, mis ootab eestvedajaid! 

Toitumisterapeudi väljaõpe_012023_II

——————————————————————————————————————————————————————

Allpool rohkelt detailset teavet Rahvatervise Akadeemia koolitusvõimaluste kohta (toimumiskoht Väike-Paala 1, Tallinn).

Loodan, et igaüks leiab endale midagi, mis kõnetab ja huvi pakub ning kasutab suurepärast võimalust oma teadmisi ning silmaringi avardada.

NB! ETNÜ tegevliikmetele koolitused hinnasoodustusega -5%

Inimese anatoomia ja füsioloogia
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg: 14.01.23, 18.02, 11.03, 22.04 kell 10:00-17:30

● Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid, massöörid,
kõik tervisevaldkonnas tegutsejad.
Koolitusprogrammi käigus õpitakse tundma inimese organismi, selle ehitust ja funktsioneerimist.
● Maht: 32 auditoorset tundi
● Hind KM-ga: 288 €
Koolitaja: Ege Johanson on TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi anatoomia õppetooli assistent, Füsiokliiniku asutaja ja füsioterapeut

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● tunneb inimkeha ehituse ja talitluse alustalasid;
● mõistab liikumisaparaadi ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi;
● tunneb elundite ja elundkondade ehitust, paiknemist ja talitlust;
● nimetab inimkeha sisesekretoorsete näärmete, närvisüsteemi ja meeleelundite ehituse ja
talitluse põhimõtteid;
● mõistab inimorganismi kui terviku toimimist.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/inimese-anatoomia-ja-fusioloogia-3/

Mikrotoitained ja toidulisandid
● Toimumiskoht: Zoom
● Toimumisaeg: 17.01.23, 24.01.23, 31.01.23, 07.02.23, 14.02.23 kell 16.30-18.00 Zoomi vahendusel. Loengud on nädal aega järelvaadatavad.

● Sihtgrupp: Toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid.
Koolitus annab ülevaate mikrotoitainetest, nende funktsioonidest, seisunditest ala- või ületarbimise korral ning nõuandeid, millal peaks toidule lisaks tarbima toidulisandeid.
● Maht: 10 auditoorset tundi
● Hind KM-ga: 48 €
● Koolitajad: Triin Terasmaa, toitumisterapeut ja koolitaja ning Mirjam Prints, koolitaja

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● nimetab inimorganismi normaalseks toimimiseks vajalikke mikrotoitaineid, immuunsüsteemi normaalse toimimisega seotud toitaineid ja oksüdatiivse stressi tekkepõhjuseid;

● tunneb ära mikrotoitainete enamlevinud defitsiitsed situatsioonid ja nende tekkepõhjused, erinevate antioksüdantide lisamanustamise vajaduse ning mikrotoitainete düsbalansist tekkivad mõjud inimorganismile;
● omab ülevaadet toidulisandite seadusandlusest;
● tugineb toidulisandeid soovitades kaasaegsele teadusele ning vajaduspõhisusele, arvestades inimese ealisi, toitumuslikke ja geograafilise asukoha eripärasid.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/mikrotoitained-ja-toidulisandid/

Fütotoitained- ülesanded organismis ja leidumine
● Toimumisaeg:  27.01.23 ja 16.02.23 kell 14.15 – 17.30
● Sihtgrupp: Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad.
Fütotoitained on bioaktiivsed ühendid, mis ei ole küll esmavajalikud toitained, kuid omavad positiivset efekti tervisele. Neid leidub peamiselt taimedes ning tuntud on üle 30 000 fütotoitaine. Umbes 5 000 – 10 000 neist tarbitakse toiduga.

Koolituse eesmärk on seda laia ning huvitavat maailma tutvustada, rääkides erinevatest taimsetest fütokemikaalide klassidest, leidumisest toiduainetes ja nende ülesannetest organismis.
● Maht: 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.
● Hind KM-ga: 135 €
● Koolitaja: Laine Parts töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuses vanemkeemikuna.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● orienteerub erinevate fütotoitainete klassides;
● on kursis fütotoitainete leidumisega toiduainetes ja ülesannetega organismis;
● mõistab taimse toidu tähtsust fütotoitainete seisukohast;
● kasutab saadud informatsiooni isikliku toitumise korraldamises ja toitumisnõustamises.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/futotoitained-ulesanded-organismis-ja-leidumine/

Toitumisnõustaja õpe
● Toimumiskoht: veeb
● Toimumisaeg: 27.01.2023-14.12.2023, 2-4 päeval kuus vastavalt graafikule (N-L), kell 10.00–17.30 veebis Zoom keskkonnas.

● Sihtgrupp: tervishoiutöötajad ning teised tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja isikud, kes soovivad uut eriala omandada.

Õpe annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest ning tervise üleüldisest toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on sõltuvalt läbitud mooduli(te)st võimalus taotleda toitumisnõustaja kutsetunnistust. Peale koolituse lõpetamist saab omandatud teadmisi ja oskusi kasutada töös toitumisnõustajana.
● Maht: 650 akadeemilist tundi, millest 214 tundi on auditoorset tööd ja 436 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab üks aasta ja toimub tsükliõppena 2-4 õppepäeval kuus (N-L).
● Hind KM-ga: 2700 €
● Koolitajad: Tuuli Taimur, Julia Laanemets, Teele Tiidt, Tagli Pitsi, Ege Johanson, Sirje Vaask, Mati Arend, Viive Einfeldt, Raili Saar, Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Kärt Jalajas, Kaarel Adamberg, Laine Parts, Ene Viiard, Ülle Hõbemägi, Kristel Ehala-Aleksejev, Anne-Mai
Küünemäe, Ailen Suurtee, Anna-Liisa Sutt, Kristi Arendi, Külli Holsting, Sirli Pehme, Eve Veromann, Liine Põldsam, Helena Väljaste, Liisa Kiiker.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
● analüüsib erinevate sihtgruppide toitumist ja valib selle parandamiseks sobiva meetodi;
● annab tasakaalustatud toitumise ja elustiilisoovitusi, sh erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks, seedimise toetamiseks ja söömishäirete tekke ennetamiseks;
● otsib vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab oma tegevuses;
● rakendab kliendinõustamisel erinevaid nõustamistehnikaid;
● tuvastab olukorra, kus klient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja teeb nendega asjakohast koostööd.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/toitumis-ja-terviseteraapia-i-moodul-toitumisnoustaja-valjaope-veebiope/

Toitumisterapeudi õpe
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg: 27.01.2023-27.06.2025, 2-4 päeval kuus vastavalt graafikule

● Sihtgrupp: Toitumisnõustaja väljaõppe läbinud inimesed
Õppe läbinud õppijal on vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek toitumisterapeut, tase 6, kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.
Õppe ülesehitus on praktiline ja õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad, luues ja katsetades uusi teadmisi ning oskuseid. Õppes on olulisel kohal juhtumite analüüsid, simulatsioon, kogemuste vahetus.
● Maht: 1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 408 tundi on auditoorset tööd, 64 tundi
praktikat ja 828 tundi iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks ja pool aastat ning toimub tsükliõppena 2-4 päeva kuus (N-R või R-L) vastavalt graafikule. Auditoorne õppetöö kestab 2 aastat, millele järgneb praktika ja lõputöö tegemine 6 kuu jooksul.
● Hind KM-ga: 2700 €
● Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Mitme koolitaja tegevust toetab ka toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.
Koolitajate ja nende kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● selgitab välja kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, sh ravi ja elustiili;
● kogub vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab saadud tulemusi oma tegevuses;
● annab tasakaalustatud ja tõenduspõhiseid toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostab eridieete (näiteks gluteenivaba dieet), toetamaks arsti poolt määratud ravi;
● püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamis-, ja motivatsioonitehnikaid;
● koostab koostöös kliendiga seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
● hindab sekkumise tulemusi ja vajadusel korrigeerib toitumis- ning tegevuskava;
● analüüsib oma tööd toitumisterapeudina ja dokumenteerib oma töö, kasutades korrektset erialaterminoloogiat;
● teeb koostööd teiste erialade spetsialistidega ning osaleb meeskonnas (näiteks söömishäired).

Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/toitumisterapeudi-valjaope/

Ravimtaimed toitumisteraapias
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg:  28.01.23 kell 10.00-17.30

● Sihtgrupp: toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid.
Koolitus annab ülevaate ravimtaimedest, nende kasutusvõimalustest tervise toetamisel, töötlemisest ja tähtsusest tänapäeva meditsiinis ja rahvaravis.
● Maht: 8 auditoorset tundi
● Hind KM-ga: 135 €
● Koolitaja: Annika Nellis, bioloog, ravimtaimetundja ja koolitaja.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● arutleb ravimtaimede kasutamise ajaloo ning taimeravi tähtsuse üle tänapäeval;
● kirjeldab levinud kodumaiste ravimtaimede toimeid ja kasutusvõimalusi ning kuivatamise ja säilitamise põhimõtteid;
● nimetab vesitõmmiste ja tinktuuri erinevusi ning kasutamisviise;
● kasutab ravimtaimi organismi tugevdamiseks, sümptomite ja vaevuste leevendamiseks.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/ravimtaimed-toitumisteraapias/

Paastumine 
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg:  17.02.23 kell 10.00-15.45

● Sihtgrupp: Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad.
Paastumine on vaimu ja keha puhastamise praktika, mida inimkond on harrastanud juba tuhandeid aastaid. Koolituse tulemusel teab õppija erinevaid paastumise viise, näidustusi ja vastunäidustusi, nende mõju ja toimemehhanisme organismile ning oskab planeerida organismi ettevalmistamist paastuks, meetodeid ja toetavaid protseduure paastumise ajal ning paastust väljumist.
● Maht: 6 akadeemilist tundi
● Hind KM-ga: 125 €
● Koolitaja: Silva Soobik on toitumisterapeut ja Hiina meditsiini terapeut.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● nimetab erinevaid paastumise vorme , toimemehhanisme organismile;
● kirjeldab paastumise näidustusi ja vastunäidustusi;
● valib oma pädevust arvesse võttes konkreetsele inimesele sobiliku paastu stiili ning planeerib paastumist selle kõigis etappides.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/paastumine/

Tarbijakäitumine 
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg:  18. märts 2023 kell 10.00-17.30

● Sihtgrupp: Toidutootjad, toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid.

Koolitus on suunatud nii toidutootjatele kui ka toitumisspetsialistidele, andmaks ülevaadet, kuidas turundus mõjutab meie toidueelistusi, tarbimisharjumusi ja toitumist tervikuna ning milline näeb välja otsuste langetamise protsess.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas erineval moel
sõnastatud toidu nimetus (nt menüüs) meie valikuid mõjutab ning millisel määral teeme otsuseid pakendi välimuse järgi.

Koolituse läbinu tunneb turunduse ja toitumise vahelisi seoseid ning oskab seeläbi mõjutada tervist edendavaid muutusi tarbijakäitumises.
● Maht: Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi
● Hind KM-ga: 135 €
● Koolitaja: Andres Kuusik (PhD) on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning turunduse õppetooli juhataja.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● omab ülevaadet turunduse mõjust toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja toitumisele tervikuna;
● tunneb otsuste langetamise protsesside teoreetikat ning teab toidu nimetuse sõnastamise ja pakendi välimuse võimalikke mõjusid otsuste langetamisel;
● suunab tarbijakäitumist ja toetab seeläbi tervist edendavaid muutusi;
● oskab teenusepakkujana mõjuda usaldusväärsemalt, inspireerivamalt ja atraktiivsemalt.

Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/tarbijakaitumine/

Toitumisnõustaja õpe
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg: 24.08.2023-25.08.2024, 2-4 päeval kuus vastavalt graafikule (N-L), kell 10.00–17.30.

● Sihtgrupp: tervishoiutöötajad ning teised tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja isikud, kes soovivad uut eriala omandada.
Õpe annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest ning tervise üleüldisest toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on sõltuvalt läbitud mooduli(te)st võimalus taotleda toitumisnõustaja kutsetunnistust. Peale koolituse lõpetamist saab omandatud teadmisi ja oskusi kasutada töös toitumisnõustajana.
● Maht: 650 akadeemilist tundi, millest 214 tundi on auditoorset tööd ja 436 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2-4 õppepäeval kuus (N-L).
● Hind KM-ga: 2700 €
● Koolitajad: Tuuli Taimur, Julia Laanemets, Teele Tiidt, Tagli Pitsi, Ege Johanson, Sirje Vaask, Mati Arend, Viive Einfeldt, Raili Saar, Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Kärt Jalajas, Kaarel Adamberg, Laine Parts, Ene Viiard, Ülle Hõbemägi, Kristel Ehala-Aleksejev, Anne-Mai Küünemäe, Ailen Suurtee, Anna-Liisa Sutt, Kristi Arendi, Külli Holsting, Sirli Pehme, Eve Veromann, Liine Põldsam, Helena Väljaste, Liisa Kiiker.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
● analüüsib erinevate sihtgruppide toitumist ja valib selle parandamiseks sobiva meetodi;
● annab tasakaalustatud toitumise ja elustiilisoovitusi, sh erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks, seedimise toetamiseks ja söömishäirete tekke ennetamiseks;
● otsib vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab oma tegevuses;
● rakendab kliendinõustamisel erinevaid nõustamistehnikaid;
● tuvastab olukorra, kus klient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja teeb nendega asjakohast koostööd.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/toitumis-ja-terviseteraapia-toitumisnoustaja-valjaope/

Hapendatud toidud ja kääritatud joogid
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg:  31.08.2023 kell 10.00-17

● Sihtgrupp: Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja teised tervisespetsialistid. Toitumis- ja kokandushuvilised.
Koolitus annab põhjalikud alusteadmised toidu hapendamisest ehk fermenteerimisest, ülevaate erinevatest hapendamise võimalustest ning fermenteeritud toitude omadustest. Koolitusel saad ka näpunäiteid edukaks hapendamiseks ning mõistmise fermenteerimise protsessi enamlevinud vigadest.
● Maht: kogumaht on 13 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.
● Hind KM-ga: 135 €
● Koolitaja: Rain Kuldjärv (MSc) on TFTAKi teadur ja koolitaja.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● mõistab fermentatsiooni protsesse ning fermenteeritud toidu erinevust mitte fermenteeritud toidust;
● teab fermentatsioone läbiviivate mikroorganismide elutegevuse protsesse ning peamisi fermentatsioonil tekkivaid metaboliite;
● tunneb peamisi toidu fermenteerimise viise;

● eristab erinevaid turul olevaid fermenteeritud tooteid;
● mõistab fermentatsiooni tähtsust toidu tootmisel ja säilitamisel;
● oskab hapendada aedvilju ja valmistada kombuchat.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/hapendatud-toidud-ja-kaaritatud-joogid/

Küsimusmõtlemine nõustamistöös
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg: 19. september 2023 kell 10.00-17.30

● Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, imetamisnõustajad ja teised inimestega töötavad spetsialistid.
Heade küsimuste küsimise oskus tuleb kasuks nii igapäevases suhtluses, läbirääkimistel kui ka nõustamistöös. Nõustamisel on õiged küsimused eriti väärtuslikud, kuna lihtne arutelu või veenmine ei tekita patsiendis tihtipeale sellist sisemist motivatsiooni, mis aitaks tal oma eesmärkideni või probleemi sobiva lahenduseni jõuda.
● Maht: 8 akadeemilist tundi
● Hind KM-ga: 135 €
● Koolitaja: Viive Einfeldt, koolitaja ja suhtlemistreener.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● arutleb küsimusmõtlemise mõju üle kliendi arenguprotsessi suunamisel;
● kavandab eesmärgipäraste küsimuste kasutamist oma nõustajategevuses;
● eristab „arvustaja“ ja „õppija“ küsimusi;
● demonstreerib õpitu rakendamist praktilises tegevuses/rühmatöös.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/kusimusmotlemine/

Ärevus ja sellega toimetuleku võimalused
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg:  10.10.2023 kell 10.00-17.30

● Sihtgrupp: Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja kõik tervisehuvilised.
Koolitusel saab osaleja teadmised ärevuse olemusest ning praktilised oskused ärevuse ennetamiseks ja sisemise tasakaalu suurendamiseks.
● Maht: auditoorne töö 8 akadeemilist tundi
● Hind KM-ga: 156 €

● Koolitaja: Kadi Kütt on holistilise regressiooni terapeut ja nõustaja.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● omab ülevaadet ärevustunde olemusest, põhjustest ja tekkemehhanismidest;
● on teadlik ärevuse ennetamise ja sellega toimetuleku võimalustest;
● kasutab praktilisi tehnikaid, mis aitavad tõsta teadlikkust oma mõtete, emotsioonide ja käitumise ajenditest ning parandada keskendumisvõimet.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/arevuse-olemus-ja-toimetulek/

Alaseljavalu: sümptomitest põhjusteni
● Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
● Toimumisaeg: 11. november 2023 kell 10 kuni 17.30

● Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid, massöörid, teised tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid ja tervisehuvilised.
Koolitusel antakse ülevaade lülisamba nimme-ristluu anatoomiast, et läbi selle luua seoseid alaseljavalu sümptomite ning võimalike põhjuste vahel. Koolitusel osaleja oskab edaspidi omandatud teadmisi kasutada alaseljavalu ennetamiseks ja leevendamiseks.
● Maht: 8 akadeemilist tundi
● Hind KM-ga: 99 €
● Koolitaja: Ege Johanson on TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi anatoomia õppetooli assistent, Füsiokliiniku asutaja ja füsioterapeut.

Õpiväljundid.
Pärast koolituse läbimist õppija:
● tunneb lülisamba nimme-ristluu anatoomilisi struktuure;
● oskab omandatud teadmisi kasutada alaseljavalu ennetamiseks ja leevendamiseks;
● oskab arvestada inimese kui tervikliku organismi funktsionaalsete ja ealiste muutustega ning sooliste iseärasustega;
● oskab luua seoseid alaseljavalu sümptomite ja võimalike põhjuste vahel.
Lisainfo ja registreerumine: https://rahvatervis.ee/kursused/alaseljavalu/

Kõigi eelpool nimetatud koolituste, kursuste sisu vastavuse ning toimumise eest vastutab Rahvatervise Akadeemia.
Info postitatud 20.12.2022.