Eeltingimused:
1) Toitumisnõustaja või – terapeudi kutse,
2) läbinud täiendkoolitusi.

Esimeses etapis esitatavad dokumendid (kuni 01.12.2023):
1) avaldus kutse taastõendamiseks (vaata tasemete kaupa alt),
2) varasema kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopia,
3) isikut tõendava dokumendi koopia,
4) maksekorralduse kinnitus,
5) haridust ja täiendõpet tõendavad tunnistused.

Teises etapis esitatavad dokumendid (kuni 27.01.2024):
Kirjalik struktureeritud töökogemuse analüüs toitumisnõustajale.
Kirjalik struktureeritud töökogemuse analüüs toitumisterapeudile.

Juhendid, vormid ja korrad
Hindamisstandard
Toitumisnõustaja kutse tase 5 taastõendaja avaldus
Toitumisterapeudi kutse tase 6 taastõendaja avaldus
Kutse andmise kord
Kutsestandard