Karin Järvis

Töötan psühholoog-toitumisnõustajana ja imetamisnõustajana Babysport Lastekeskuses, mis tegutseb nii Tartus kui Tallinnas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal ning magistriõppe koolipsühholoogias. Tervisekoolis lõpetasin toitumisnõustamise baaskoolituse ja jätkuõppe tervisenõustajana toitumise alal 2017. a. ning funktsionaalse toitumise nõustaja õppe 2019. a. Samal aastal läbisin imetamise nõustaja baaskoolituse Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu juures.

Toitumisnõustajana tegelen peamiselt lastega, rõhuasetusega varase ea toitumisel. Nii nõustaja kui kolme lapse emana on minu silmis väga oluline, kuidas kujuneb lapsel söögi ja söömisega positiivne suhe, mis mõjutab tema toitumist kogu ülejäänud elu. See protsess saab alguse juba lapse sündides ning meil – nii lapsevanematel kui ka näiteks õpetajatel ja teistel last ümbritsevatel täiskasvanutel –  on sellel teekonnal oma oluline roll. Lisaks individuaalsele nõustamisele viin läbi ka laste toitumise alaseid koolitusi ja vestlusringe.

Kitsam teema, millele olen spetsialiseerunud, on vältiva söömismustriga laste perede nõustamine. Olen selles valdkonnas läbinud erinevaid koolitusi ning täiendan end jooksvalt. Osalen igakuiselt vastavas rahvusvahelises kovisioonigrupis ning viin läbi virtuaalset tugigruppi vältivalt söövate laste vanematele. Isegi kui lapse toiduvalikud on mingil põhjusel väga piiratud ning tema jaoks on keeruline omaks võtta uusi toite, on võimalik lapse vajadusi arvestades luua võimalused tema menüü laienemiseks loomuliku arengu ja õppimise käigus. Püüan anda oma igapäevases nõustamistöös parima, et peresid selles protsessis suunata ja toetada.

Võta minuga kontakti, kui:

– soovid analüüsida oma lapse ja pere igapäevaseid toitumisharjumusi, muuta neid tervislikumaks ja mitmekesisemaks

– muret valmistab mistahes vanuses lapse toitumine – vähene või selektiivne söömine, söömisega seotud ärevus, ebatervislikud toiduvalikud jne

– vajad soovitusi lapse toitumise kohta erinevatel eaperioodidel – imetamine, imiku lisatoit, toitumine väikelapse- ja koolieas; lapse söömisharjumuste kujundamine jne

Nõustan Tartus ning veebi vahendusel (Skype, Google Meet) ka kõikjal mujal.

E-mail: karin@babysport.ee, tel. + 372 53 900 503

www.babysport.ee/toitumis-ja-imetamisnoustamine

siet.ee/noustajad/karin-jarvis-tartu/