Ootame kõiki tervisliku toitumise huvilisi ETNÜ Toetajaks! Igasugune toetus on ETNÜ jaoks oluline, kuid sageli on vaja suurepäraste eesmärkide täitmiseks just piisavalt rahalisi ressursse.

Hetkel vajame abi ja toetust Meelte Kooli pilootprogrammi käimalükkamiseks lasteaedades.

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus MTÜ

EE037700771001646006 

Sul on võimalus astuda ka ETNÜ toetajaliikmeks!

Toetajaliikmetele pakume järgmisi väärtusi:
1. Anname ligipääsu (parooli) tervisliku toitumise alastele materjalidele koduleherubriigis “Toetajale”
2. Pakume soodsamat võimalust osaleda erinevatel ETNÜ poolt korraldatud seminaridel, konverentsidel ja koolitustel
3. Pakume toetajatest ettevõtetele soodsamat võimalust reklaamida end meie kodulehel ja üritustel

Toetajaks astumiseks peab olema vähemalt 18. aastane. Saada toetajaks astumise avaldus koos aastamaksu tasumist tõendava dokumendiga aadressile triin@toitumisnoustajad.ee. Toetaja aastatasu on füüsilisele isikule 15 eurot ja juriidilisele isikule 65 eurot. Peale avalduse kättesaamist, saadame sulle aastatasu arve.

Toetada võib ka ilma toetajaks astumise avaldust esitamata ja täpselt sinule sobivas mahus, kuid siis ei saa me väärtusi vastu pakkuda, kuna meil ei ole sinu kontaktandmeid.