Kärt Jalajas

KJ-20

Inimese tervis ja füüsiline heaolu hakkasid mind paeluma juba keskkooli päevil. Nii oligi minu edasine haridustee seotud inimorganismi tundmaõppimisega ja karjäärivalik suunatud liikumise valdkonda. Asusin õppima Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonda ja paralleelselt õpingutega koolitasin ennast aeroobika ja rühmatreeningute treeneriks. Kõikide teadmiste ja oskuste praktiseerimist alustasin koheselt ka treeneritöös nii laste kui täiskasvanutega. Üheks oluliseks etapiks oma professionaalses arengus pean ma aga spordiklubi juhi tööd, mille kaudu õppisin lähemalt tundma liikumist harrastavate inimeste käitumismustreid, liikumisharjumuse ja elustiili kujundamisprotsesse üldisemalt ja ka selle elu osa murekohti.

Nüüdseks olen lõpetanud magistrantuuri kehakultuuri õpetaja erialal ja oman treenerina aastataepikkust kogemust.  Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et terve ja rahuloleva inimese taga peituvad tervist toetav eluviis ja liikumisharjumused. Üha enam ja enam kasvas minus aga teadmine, et ka see, millised on meie söömisharjumused ja millest koosneb meie toidulaud, on heaolu ja õnne tagamiseks sama olulised. Nii suundusingi õppima Rahvatervise Akadeemiasse ja läbisin toitumis- ja terviseteraapia õppes toitumisnõustamise eriala ning hetkel jätkan õpinguid toitumisteraapia õppes. Oman toitumisnõustaja 5. taseme kutsekvalifikatsiooni.

Olen veendunud, et tervis on suuresti meie endi juhtimise all ja valikutest märkimisväärselt mõjutatud. Pean väga oluliseks oma keha tundmaõppimist ja sealt tulevate signaalide kuulamist- just nii saab teha enda jaoks need parimad otsused!

Olen igati abiks ja toeks personaalsel nõustamisel, kui Sa tunned, et oled kaotanud tähelepanu oma keha ja toitumisharjumuste üle. Viin rõõmuga läbi ka toitumis- ja liikumisalaseid töötubasid, et süstida energiat ja tahet enda keha eest hoolitsemiseks.

Võtan kliente vastu Tallinnas.

Kontaktid:

kart@rahvatervis.ee
53413191