Kristina Avdonina

Alates hetkest, kui omandasin 2015. aastal sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrikraadi olen põhitööna tegelenud sotsiaalmajanduslikult keerulises olukorras olevate inimeste abistamisega.
Töökogemuse ja isikliku huvi kasvades lõpetasin 2021. aastal Annely Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja väljaõppe.

Minu eesmärgiks on toetada individuaalse toitumise täiendamise kaudu inimeste füüsilist ja psühholoogilist rahulolu ning hakkamasaamist.

Usun, et tervislik, tasakaalustatud ja inimesele individuaalselt sobiv toitumine tagab tugevama tervise, parema füüsilise vormi ning toetab ka vaimset heaolu.

Iga inimese keha on erinev – mis võib sobida ühele, ei pruugi sobida teisele. Seetõttu on hea pöörduda toitumisnõustaja poole, kes arvestades individuaalseid eripärasid saab toetada parema enesetunde loomise teekonnal.

Usun, et tervislik ja tasakaalustatud toitumine on kättesaadav kõigile, ka majanduslikult tagasihoidlikumates tingimustes elavatele inimestele, kui osatakse oma toidulauda osavamalt planeerida.

Pakun individuaal- ja grupinõustamisi tasakaalustatud ja tervisliku toitumise osas. Teen menüü analüüse ja koostan toitumiskavasid, lähtudes inimese individuaalsetest eripäradest. Toetan uute harjumuste kujunemist ja nendega kohanemist, sealhulgas aitan ka jätkusuutlikult kaalu langetada.

Teen kohapeal toitumisnõustamisi Tartus, kuid veebivahendusel saan olla ühenduses üle maailma. Vajadusel saan teha nõustamisi ka telefoni ja/või e-maili teel. Viin toitumisnõustamisi läbi eesti, vene ja inglise keeles.

Kristina Avdonina
Tel. + 372 53035517
avdonina.k@gmail.com