Laine Parts

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis biotehnoloogia eriala ja omandanud magistrikraadi keemia- ja materjaliteaduses. Juba ülikooliõpingute kõrvalt ja peale õpinguid töötasin toidulaboris mikrobioloogi ja analüütilise keemikuna. Huvi erinevate toitude ja toitainete omaduste ja toime kohta organismis on olnud minu õpingute tähtsaimaks motivaatoriks.

Aastast  2002  olen õppejõuna ametis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kus peamised õpetatavad valdkonnad on biokeemia, toitumisõpetus, toitumisnõustamise alused, haiguspuhune toitumine ja toksikoloogia. Süvenev huvi toitumise temaatika vastu on mind viinud õpingutele Rahvatervise Akadeemiasse, kus olen läbinud toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi väljaõppe. Alates 2023 aastast oman toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni ja olen kutsetunnistusega toitumisnõustaja (tase 5).

Toitumisnõustaja töös toetun tõenduspõhistele allikatele ja lähtun seni omandatud teadmistest ja kogemustest. Pean oma missiooniks aidata oma kliente jõuda arusaamiseni, et valest toitumisest tingitud probleemid on reeglina tekkinud pika aja jooksul ja tihti seotud ka elustiilist tulenevaga.

Toitumisnõustamisi tehes  lähtun printsiibist, et inimese organism on tervik, milles on kõik kõigega seotud ja selleks, et saaksime oma igapäevast elu elada terve ja õnnelikuna, tuleb tervisliku ja tasakaalustatud toidu ning aktiivse, liikuva elustiili näol anda oma kehale parimad võimalused laitmatuks toimimiseks. Kui organismi toitainete tasakaal on paigast ära, siis hakkab meie keha meile sellest ernevatel viisidel märku andma, nagu näiteks peavalu, uinumisraskused, mäluprobleemid, ülemäärane söögiisu või vastupidi isu puudumine. Ja siis ongi õige aeg tulla toitumisterapeudi visiidile, et vaadata koos üle nii toitumine, kui elustiil, et seejärel teha vajalikud muudatused ning kujundada nende baasil välja tervist toetavam elustiil.

Teen nõustamisi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, aga soovi korral ka Zoomi teel. Minu vastuvõtule saab registreeruda: https://www.ttk.ee/et/toitumisnoustamine.

Kontakt: laine@ttk.ee, tel 56469049