Mailiis Tammeveski

Olen töötanud tervisevaldkonnas aastast 2004, mil alustasin rühmatreeningute juhendajana ning järjepideva enesearendamisega vastavatel teemadel. Aastast 2014 olen rahvusvaheliselt litsentseeritud personaaltreener, olen läbinud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 5 personaaltreeneri koolituse, oman toitumisnõustaja taset 5 ning kulturismi ja fitnessitreeneri taset 3.

Olen aastate jooksul läbinud suurel hulgal erinevaid toitumise ja liikumise alaseid koolitusi ning tänaseks naudin ka ise koolitamist nii Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis, Haapsalu Kutsehariduskeskuses, üldhariduskoolides, erinevates teistes asutustes kui ka kitsamates ringkondades.

Olen õpihimuline ja uudishimulik, mistõttu pean end elukestvaks õppijaks. Mulle meeldib küsida nii iseendalt kui teistelt inimestelt: “Miks?” Ja see uudishimu on innustanud mind ikka ja jälle õppima, uurima, leidma vastuseid.

Lisaks treeneri- ja toitumisnõustajakutsele oman haridusteaduse magistrikraadi ning ülikoolis tudengitele toitumise ja liikumise teemade õpetamine tagab mulle järjepideva kursisolemise värskete teadusallikatega.

Tänapäeva elu on ääretult põnev, sest teaduse abil saame selgitada, põhjendada ja leida vastuseid paljudele inimkeha ja selle toimimist puudutavatele küsimustele. Nendele teadmistele tuginedes on meil võimalus käituda terviseteadlikumalt ja oma keha säästvamalt kui kunagi varem.

Nõustamisi viin läbi ka üle veebi. Kirjuta mulle ja leiame lahenduse!
Mailiis Tammeveski
Tel +372 5666 6877
mailiis@me.com